niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniach od 4 do 8 maja na stronie starostwa powiatowego były publikowane w trzech odsłonach pytania dotyczące życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Odpowiedzi napływały z całej Polski i nie tylko. Wśród uczestników znaleźli się również nasi sąsiedzi z Rosji. W dniu 12 maja komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – Marian Wikiera, ks. Tomasz Janicki, Agnieszka Krakowiak i Iwona Łyczek, zapoznała się z wynikami i na podstawie zapisów regulaminu wskazała laureatów. Na poszczególnych etapach zwyciężyli kolejno: Bartosz Popielski, Ewa Ferens i Natalia Boruń.

Bartosz Popielski zgromadził również maksymalną liczbę punktów w klasyfikacji ogólnej, na kolejnych pozycjach znaleźli się: Adam Kowalczyk i Hubert Popis. Z uwagi na wysoki poziom wiedzy i wyrównaną rywalizacje wśród uczestników, komisja postanowiła przyznać wyróżnienia następującym osobom: Marcie Marczyńskiej, Klaudii Garłowskiej, Paulinie Nowakowskiej, Weronice Cichackiej, Annie Dziubińskiej, Martynie Mrozik, Dominikowi Prawdzie, Marcie Prawdzie, Marcinowi Matyni, Annie Kroszczyńskiej, Wojciechowi Czai i Kacprowi Szylskiemu. Przyznane zostały także wyróżnienia specjalne dla uczestników z dalekiego Krasnodaru w okolicach Soczi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie, gratulujemy jednocześnie rozległej wiedzy o naszym Wielkim Rodaku. Dla wszystkich biorących udział w konkursie, oprócz nagród przewidzianych regulaminem, przygotowane zostały symboliczne upominki i dyplomy. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej, niedzielnej Mszy Św. z okazji setnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II, w dniu 17 maja w kolegiacie pw. Św. Mikołaja w Końskich. Laureatów zapraszamy do udział w liturgii i osobistego odbioru nagród. Z uwagi na panującą sytuację, w razie nieobecności, nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Szczególnie podziękowania składamy na ręce głównych organizatorów : Starosty Koneckiego - Grzegorza Pieca, Księdza Prałata dr Andrzeja Zaparta – Dziekana Dekanatu Koneckiego, ks. Tomasza Janickiego i Rycerzy Kolumba z parafii MBNP w Końskich oraz Janiny Malickiej autorki publikowanych wierszy i wszystkich sponsorów dzięki, którym zostały ufundowane nagrody.

Pamięć o Wielkich Polakach nie tylko buduje poczucie patriotyzmu i więzi narodowej, ale jest również cennym drogowskazem - przesłaniem dla młodych pokoleń w znalezieniu właściwej drogi życiowej.

Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i jeszcze raz spróbować.
Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń…

Jan Paweł II

W tym miejscu pozwolimy sobie na krótką uwagę. Okazuje się, że nasze zdalne konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem. Ta forma umysłowej rywalizacji na płaszczyźnie wiedzy spotyka się z pozytywnym odbiorem. Stąd też zaproponujemy państwu następny konkurs na stronie Powiatu Koneckiego. Szczegóły niebawem.

Opracowali: Marian Wikiera, Agnieszka Krakowiak, Adam Kubka