niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Jak informowaliśmy niedawno, Rada Powiatu w Końskich na swoim posiedzeniu 22 kwietnia br. uchwaliła zmiany w budżecie, które pozwoliły przekazać kwotę ponad 700 tysięcy zł. na zakup przez ZOZ potrzebnego sprzętu medycznego. Mając na względzie, iż Szpital im. Św. Łukasza w Końskich w obliczu stanu epidemii, stoi dziś na pierwszej linii walki z niewidzialnym wrogiem, Zarząd Powiatu w Końskich, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, podjął kolejną ważną decyzję finansową.

Otóż na ostatnim kwietniowym posiedzeniu zdecydowano pozytywnie rozpatrzyć kolejny wniosek dyr. Wojciecha Przybylskiego, dotyczący pokrycia kosztów wkładu własnego szpitala, związanych z ubieganiem się o dotację z budżetu państwa na zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni. Owe zabezpieczenie środków to niebagatelna kwota 681 261 zł., stanowiąc 20% ogólnych kosztów wspomnianego projektu, które wynoszą dokładnie aż 3 406 307,17 zł.

Właściwe funkcjonowanie naszej lecznicy, to teraz najważniejsza sprawa, stąd taka właśnie nasza decyzja! – skomentował krótko starosta konecki - Grzegorz Piec.

Opracował: Marian Wikiera