niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2020 r. Świętokrzyski Kurator Oświaty ustalił terminy przeprowadzenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na r. sz. 2020/2021 dla szkół działających na terenie województwa świętokrzyskiego. W dniach od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do 24 czerwca 2020 r. komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do danej szkoły. Chętni kandydaci w dniach 26 – 30 czerwca 2020 r. uzupełniają swoje wnioski m.in. o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W dniu 13 lipca 2020 r. szkoły podają do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Zaś zakwalifikowani kandydaci dostarczają oryginały świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczenia wynikach egzaminu zewnętrznego do 20 lipca 2020 r. Ostateczne listy przyjętych do szkoły powinny zostać przez komisję rekrutacyjną podane w dniu 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00.

Termin postępowania rekrutacyjnego zaplanowany został na okres od 22 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r.

WAŻNE! Należy zauważyć, że wyżej wymienione terminy mogą ulec zmianie ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związane z zagrożeniem epidemiologicznym.

Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat konecki, a także Zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

  1. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2020/2021 – (plik.pdf)
  2. Zarządzenie Nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Światy z dnia 22 stycznia 2020 r. – (plik.pdf)