niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To była inwestycja, która mogła zostać zrealizowana dzięki bardzo znaczącemu wsparciu finansowemu jakie zapewnił jej Fundusz Dróg Samorządowych. Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 0456T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka, dobiega do szczęśliwego końca. 16 kwietnia br. drogowcy kładli już ostatnią warstwę ścieralną, na końcowym odcinku zadania i pozostanie im tylko utwardzenie poboczy, na dł. 820 mb. oraz prace porządkowe.

Przypomnijmy początek tej inwestycji drogowej, to 27 grudnia 2019 roku, a prace drogowe realizowane były w 3 odcinkach, liczących odpowiednio długości: 2 x po 990 mb i ostatni realizowany właśnie odcinek w miesiącu kwietniu br., który liczył 820 mb. Łączna wartość zadania to: 829 571,73 tys. zł, natomiast kwota dofinansowania to: 663 657,00 tys. zł. 80 % kwoty realizacji inwestycji pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałe 20% współfinansowały po równo - Powiat Konecki i Gmina Końskie.

„To znaczące wsparcie, którego udzielił nam Fundusz Dróg Samorządowych pozwoliło na realizacje tego zadania drogowego. Cieszymy się, że mieszkańcy będą mogli przemieszczać się tą drogą bez żadnych przeszkód. Jednocześnie dziękujemy Gminie Końskie za chęć współpracy i wzajemne wsparcie finansowe, pozwalające ostatecznie na realizację tej inwestycji” – podkreślali: Grzegorz Piec – Starosta Konecki oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu Powiatu Koneckiego, pytani o dobiegające końcowego etapu zadanie drogowe.

Opracował: Paweł Kubiak