niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Władze Powiatu Koneckiego, w związku z przypadającą 80. rocznicą stalinowskiego ludobójstwa obywateli Rzeczypospolitej, zamierzały zorganizować uroczysty apel na koneckiej Alei Katyńskiej. Jednak w obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej, trzeba było zrezygnować z tej zbiorowej manifestacji pamięci. Wczoraj, tj. w poniedziałek 13 kwietnia przypadł Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone w listopadzie 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację, ma na celu oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Dziś możemy jedynie w ten sposób wpisać się w uczczenie tej narodowej pamięci. Kiedy pod Końskimi miały miejsce pierwsze hitlerowskie pacyfikacje wsi i rozpętał się masowy terror za działalność majora Hubala, czyli na przełomie marca i kwietnia 1940 roku, to w tym samym czasie, tysiąc kilometrów na wschód, w Związku Radzieckim odbywał się skryty akt zbrodni sowieckiej. Stało się tak wskutek decyzji Józefa Stalina i jego najbliższych podwładnych z 5 marca 1940 r. Wśród zastrzelonych wtedy przez NKWD w Katyniu, Miednoje i innych miejscach ponad 22 tysięcy polskich żołnierzy i policjantów oraz funkcjonariuszy państwowych znalazło się ponad stu synów Ziemi Koneckiej. Stalin tak tłumaczył konieczność likwidacji polskich jeńców:

Ci ludzie nie przyniosą nam żadnego pożytku, faktycznie są tylko ciężarem i niebezpieczeństwem. To jest elita talentów. To jest wspaniałość połączona z nienawiścią.

Te rumaki nie mogą żyć, ponieważ dostarczyłyby całe stado wrogich chrześcijańskich potomków.

Opis zbrodni katyńskiej dotarł na Konecczyznę jesienią 1943 r., dzięki niemieckiej publikacji na ten temat. Wówczas jednak podważano jej wiarygodność. Aż trudno było uwierzyć…, że zrobili to Rosjanie !!!

Dławiona przez wiele lat w Polsce Ludowej prawda o tej zbrodni domagała się przedstawienia imiennej listy straconych na nieludzkiej ziemi synów powiatu koneckiego i stosownego upamiętnienia poległych za polskość na Wschodzie. Niestety jeszcze i dziś można spotkać mijające się z prawdą napisy na tablicach pamięci, jak choćby tej w koneckim Domu Nauczyciela.

Wiele wytrwałych poszukiwań, żmudnej pracy wymagało, aby dotrzeć do stosownych informacji, materiałów, zdjęć. Temu zadaniu poświęcił się śp. Pan Jan Polak, który sporządził Konecką Wystawę pod nazwą Katyń – lekcja historii i w 2005 roku przekazał ją na stałe do szkoły w Stadnickiej Woli, celem krzewienia pamięci narodowej. Mając powyższe na względzie społeczność szkolna w 2010 roku przed budynkiem placówki zasadziła trzy Dęby Katyńskie i ufundowała obelisk – głaz z pamiątkową tablicą poświęconą trzem postaciom związanym pośrednio z tutejszą szkołą.

Wtedy też władze samorządowe miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Koneckiego włączyły się aktywnie w obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Głównym mottem programu „Katyń... ocalić od zapomnienia” były słowa Jana Pawła II:


Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”. Wówczas to władze samorządowe zainicjowały wytyczenie Alei Katyńskiej, przy której niedługo potem odbyło się uroczyste nasadzenie Dębów Pamięci na wieczną rzeczy historię!

Warto jeszcze nadmienić, że Prezydent RP na Uchodźstwie w Londynie Stanisław Ostrowski nadał dekretem zbiorowo w 1976 r. Order Virtuti Militari żołnierzom polskim zgładzonym w Katyniu i innych nieznanych miejscach kaźni, dla upamiętnienia ofiary ich życia, w imię Niepodległości Polski. Krzyż zawieszono na Pomniku Katyńskim w Londynie.

Prezydent RP Lech Kaczyński w październiku 2007 roku mianował pośmiertnie 12 generałów na wyższe stopnie oraz 78 pułkowników na stopień generała brygady. A minister obrony narodowej Aleksander Szczygło mianował pośmiertnie 7842 oficerów na wyższe stopnie. Awanse odczytano 9 i 10 listopada 2007 roku w Warszawie w trakcie uroczystości Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów.

Przygotował: Marian Wikiera

Poniżej przedstawiamy Państwu listę 111. Synów Powiatu Koneckiego w jego przedwojennych granicach, którzy oddali życie na „nieludzkiej ziemi”. Stańcie do Apelu!!! – LISTA - (plik.pdf)