niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Za nami pierwszy kwartał tego roku. Nastał zatem czas na pewne podsumowania, analizy, spostrzeżenia oraz wyciąganie stosownych wniosków. W tym miejscu chcemy się podzielić z Państwem informacją dotyczącą społecznej komunikacji, w odniesieniu do funkcjonowania stron internetowych Starostwa Powiatowego w Końskich. Otóż, jak wynika z analizy stosownych zestawień, tak zwanych wejść na powiatowe strony, w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 roku (ilość wejść w styczniu – 62,100; w lutym – 64,400; marcu – 74,700), następuje widoczny wzrost odwiedzin w ramach tej zdalnej platformy komunikacji społecznej.

Dopiero jednak porównanie tych wartości, do analogicznych miesięcy ubiegłego roku (ilość wejść w styczniu 2019 – 32,500; w lutym – 31,900; marcu – 41,900), ukazuje skalę tego socjologicznego zjawiska! Gołym okiem widać, że nastąpił prawie dwukrotny przyrost zainteresowania sprawami naszego powiatu.

Na taki stan rzeczy złożyło się wiele czynników, m. in. szereg zorganizowanych i przeprowadzonych w ostatnim czasie inicjatyw, przy szerokim zaangażowaniu miejscowej społeczności. Dziękujemy!

Opracowali: Marian Wikiera, Paweł Goraj