niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Sto tysięcy złotych otrzyma Powiat Konecki w ramach, uruchomionego przez Ministerstwo Cyfryzacji, Konkursu Grantowego zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Powiat Konecki znalazł się wśród jednostek z najwyższą możliwą kwotą wsparcia. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wyposażenie szkół w laptopy z dostępem do mobilnego Internetu niezbędne do prowadzenia lekcji na odległość.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji konkurs jest maksymalnie odformalizowany. Obowiązuje szybki, elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ekspresowa procedura wnioskowania i wypłata środków.

Mamy świadomość, że w czasie epidemii koronawirusa dostępność sprzętu może być utrudniona, dlatego już od momentu pozyskania informacji o konkursie z portalu GOV.PL trwają działania związane z szacowaniem potrzeb, rozpoznaniem rynku i przygotowaniem wniosku – mówi Grzegorz Piec, Starosta Konecki.

Za przygotowanie projektu odpowiada Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia we współpracy z Wydziałem Organizacji i Informatyzacji Powiatu.

Opracował: Radosław Lachowski