niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

28 stycznia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy dokonano uroczystego otwarcia nowego Placu Zabaw dla wychowanków placówki. Wstęgę w towarzystwie uczniów Ośrodka wspólnie przecinali: Małgorzata Muzoł – świętokrzyski kurator Oświaty, Bogdan Soboń – starosta konecki, oraz Jan Słuszniak – dyrektor SOSW w Baryczy. W uroczystości uczestniczyli również: Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, oraz Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

„Chciałbym podziękować za wielką pomoc w realizacji tej inwestycji zarówno Świętokrzyskiemu Kuratorium Oświaty w Kielcach, w osobie Pani kurator -  Małgorzaty Muzoł, jak i Starostwu Powiatowemu w Końskich, w osobie starosty koneckiego – Bogdana Sobonia. To dzięki wsparciu tych instytucji inwestycja ta mogła być zrealizowana. To jedyny plac zabaw w powiecie z tak bezpieczną nawierzchnią” - mówił Jan Słuszniak – dyrektor placówki. Plac mógł powstać dzięki realizacji Rządowego programu pod nazwą „Radosna Szkoła”, ale także dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Końskich. Obie instytucje w równomierny sposób wsparły finansowo w/w działanie. Całkowity koszt powstania Placu przekroczył kwotę ponad 126 tys. zł. Jak podkreślano wychowankowie Ośrodka będą mogli tu spożytkować swoją energię w sposób bezpieczny, a zamontowany sprzęt ma dostarczać pozytywnych wrażeń we wspólnej zabawie. „W tej szkole dzieje się bardzo wiele dobrych rzeczy, z czego my jako organ zwierzchni jesteśmy szczególnie dumni” - podkreślał Bogdan Soboń – starosta konecki. Uroczystego poświęcenia Placu dokonał ks. Mariusz Przybycień.