niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Powiatu Koneckiego składa serdeczne podziękowanie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za przekazanie Szpitalowi Specjalistycznemu św. Łukasza w Końskich wsparcia finansowego w wysokości 1 300 000,00 zł.

Dzięki tej decyzji w szybkim tempie zostaną uruchomione pieniądze na walkę z koronawirusem, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. 

Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup między innymi: środków ochrony indywidualnej, ochrony osobistej dla personelu medycznego w postaci kombinezonów, przyłbic, rękawic ochronnych, środków dezynfekujących, a także wyposażenia i sprzętu medycznego.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI