niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 10 marca w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem było omówienie sposobów działania i zabezpieczenia w związku z dynamiczną sytuacją w zakresie zagrożenia koronawirusem COVID - 19. Na wstępie Starosta Konecki Grzegorz Piec przedstawił informację z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a obecną sytuację na terenie powiatu oraz przygotowanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej do działań w przypadku pojawienia się podejrzenia zakażeniem wirusem, omówiła Anna Wojtasińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Dyrektor ZOZ Wojciech Przybylski zapoznał wszystkich z zaawansowaniem działań przygotowawczych w Szpitalu Św. Łukasza i sposobami reagowania w przypadku pojawienia się zagrożenia. Obiekt możliwy do przekazania na potrzeby kwarantanny wskazał Naczelnik Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Krzysztof Stachera, a zadania poszczególnych służb w zakresie zabezpieczenia w czasie zagrożenia omówili przedstawiciele Policji – mł. Insp. Dariusz Dębowski i Państwowej Straży Pożarnej – st. kpt. Ryszard Stańczak.

Wszystkie służby na terenie naszego powiatu są w stanie gotowości i wypełniają swoje zadania, zgodnie z zaleconym schematem działania podobnie, jak w innych miejscach naszego kraju.

Opracował: Adam Kubka