niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Po podpisaniu ustawy o kolejnictwie i krótkim spontanicznym spotkaniu z tłumnie zebranymi mieszkańcami powiatu na dworcowym placu, Prezydent Andrzej Duda udał się następnie pod budynek dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy 1 Maja 44. Tu też na głowę Państwa czekała liczna grupa konecczan. W tym miejscu, w asyście wojskowej, Prezydent złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary systemu stalinowskiego.

Po sygnale „Śpij kolego” A. Duda podszedł do przedstawicieli kombatantów. Jeden z nich – por. Zdzisław Kowalski w emocjonalnych słowach podzielił się z Prezydentem wspomnieniem z pobytu w tej ubeckiej katowni i tego, co przeżył podczas tzw. przesłuchań. Zaraz po tym kolumna prezydencka przemieściła pod budynek Starosta Powiatowego, gdzie podczas spotkania Starosta Konecki Grzegorz Piec w podzięce został obdarowany od Prezydenta Andrzeja Dudy sztychem – wizerunkiem dawnego Pałacu Saskiego, którego obecnie znikoma część stanowi Grób Nieznanego Żołnierza.

Opracował: Marian Wikiera