niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 4 marca na zaproszenie Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca gościł w powiecie koneckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Istotnym punktem tej wizyty było podpisanie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej Plus”. Uroczystość odbyła się na peronie byłego dworca kolejowego w Końskich i miała charakter głęboko symboliczny. Miejsce to przez kilkadziesiąt lat tętniło życiem, mieszkańcy dojeżdżali do pracy, a uczniowie do szkół. Ostatni pociąg pasażerski odjechał ponad dziesięć lat temu, a dworzec i jego otoczenie popadały w ruinę, stając się znakiem wykluczenia komunikacyjnego wielu podobnych miast na terenie kraju.

O negatywnych skutkach tego zjawiska mówił Prezydent RP, zwracając uwagę na konieczność szybkich zmian. Kierując te słowa do licznie przybyłych gości i mieszkańców, przypomniał postać Przemysława Gosiewskiego, jego wizjonerską koncepcję i wkład pracy na rzecz rozwoju całego regionu świętokrzyskiego.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że z wykluczeniem komunikacyjnym rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy poprzez dofinansowanie budowy i remontów dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz dopłaty do lokalnych przewozów autobusowych. O znaczeniu takich działań dla mieszkańców naszego regionu, mówił też w swoim wystąpieniu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści: Krzysztof Lipiec, Anna Krupka, Mariusz Gosek, Robert Telus, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przewodniczący sejmiku – Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik, zarząd powiatu koneckiego: starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członkowie: Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik, włodarze gmin naszego powiatu oraz radni szczebla powiatowego i gminnego.

Działania zmierzające do przywrócenia naszego miasta na mapę połączeń kolejowych z dniem 4 marca 2020 stały się faktem.

Opracował: Adam Kubka