niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Obecnie trwają prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji przebudowy drogi krajowej DK 74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica woj. Łódzkiego/Świętokrzyskiego – Przełom/Mniów. W związku z wymienionym zadaniem Zarząd Powiatu dokonał analizy projektów przesłanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i podjął wstępną decyzję o przejęciu tych odcinków dróg, które są w ciągu dotychczasowych dróg powiatowych.

Planowana inwestycja zapewne polepszy kontakt naszego regionu z ważnymi ciągami komunikacyjnymi w kraju, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo w najbardziej newralgicznym miejscach - skrzyżowaniach dróg lokalnych trasą DK 74/przyszłą S 74.

Opracował: Adam Kubka