niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek 25 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Warsztatów Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Koneckiego. Przybyłych powitał Starosta Konecki Grzegorz Piec, a następnie specjaliści z Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przedstawili możliwości wsparcia i pomocy finansowej w celu aktywizowania lokalnych społeczności.

W pierwszej części warsztatów zaprezentowane zostały dobre przykłady, wykorzystujące potencjał kulturowy i przyrodniczy wybranych regionów oraz sposoby badania zasobów i potrzeb lokalnych społeczności. Kolejne części spotkania uczestnicy spędzili na pracy w grupach, mając możliwość określenia oraz prawidłowego sprecyzowania potrzeb i oczekiwań organizacji, które reprezentowali. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń z terenu gmin powiatu koneckiego (m.in. Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Urzędu Pracy, Kół Gospodyń Wiejskich, Muzeum Ludowego w Adamowie, środowisk seniorów, przedsiębiorcy i pracownicy lokalnych samorządów).

Wiedza i umiejętności nabyte podczas takich warsztatów z pewnością przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat możliwości wsparcia, zarówno nowych, jak i już funkcjonujących inicjatyw lokalnych na terenie powiatu koneckiego.

Opracował: Adam Kubka