niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

24 lutego 2020 roku, cyklicznie już o tej porze rozpoczęła działalność Powiatowa Komisja Lekarska. Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu koneckiego przeprowadzona zostanie w okresie od 24 lutego do 16 marca 2020 roku. Kwalifikacja wojskowa, to badanie, w trakcie którego Komisja Lekarska stwierdza, czy dana kandydatka lub kandydat nadaje się do służby w wojsku. Po spełnieniu medycznych procedur, każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E. Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich została powołana Zarządzeniem Nr 152/2019 Wojewody Świętokrzyskiego.

Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach reprezentował w tym dniu ppłk Mirosław Smerdzyński, natomiast starostę koneckiego reprezentował Jarosław Staciwa – członek Zarządu. Przewodniczącym Komisji Lekarskiej w Końskich jest lek. med. chirurg - Marek Ziopaja, natomiast sekretarzem Robert Nagórny. Do stawienia się do Kwalifikacji Wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2001 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Z terenu powiatu koneckiego do tegorocznej Kwalifikacji Wojskowej wezwanych jest 451 mężczyzn i 6 kobiet.

Opracował: Paweł Kubiak