niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W minionym tygodniu czynną służbę zakończył bryg. Grzegorz Zieliński. Funkcję komendanta w koneckiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej pełnił od maja 2017 roku. W tym okresie musiał się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, wśród których znalazły się tak trudne akcje, jak wielokrotne pożary składowiska odpadów w Fałkowie, czy katastrofa po zderzeniu pociągu z cysternami i samochodu ciężarowego w Wólce Plebańskiej. Na wysokie kompetencje i ogromne doświadczenie bryg. Grzegorza Zielińskiego zwrócił uwagę świętokrzyski wojewódzki komendant PSP bryg. Krzysztof Ciosek, jednak szanując decyzję zainteresowanego wydał stosowny akt odwołujący z funkcji, który odczytała mł. asp. Małgorzata Trojan.

Na uroczyste pożegnanie licznie przybyli samorządowcy z terenu powiatu współpracujący z PSP na czele ze Starostą Koneckim Grzegorzem Piecem, mł. insp. Dariusz Dębowski – zastępca komendanta powiatowego Policji w Końskich, szefowie komend powiatowych PSP z terenu województwa świętokrzyskiego oraz druhowie emeryci na czele z st. asp. w st. spocz. Zbigniewem Pałoszem – Prezesem Zarządu Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Koła nr 8 w Końskich. Odchodzący komendant zwrócił się do wszystkich zebranych i przekazał słowa podziękowania za lata wspólnych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej, podsumowując stwierdził, że kończy swoją karierę w miejscu, gdzie ją zaczynał. Życzymy bryg. Grzegorzowi Zielińskiemu realizacji wszystkich planów i zamierzeń na kolejnym etapie życia.

Decyzją komendanta wojewódzkiego koneckim strażakom w najbliższym czasie szefował będzie st. kpt. Ryszard Stańczak, dotychczasowy zastępca bryg. Grzegorza Zielińskiego.

Opracował: Adam Kubka