niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

13 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu koneckiego z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. reprezentujących Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, dotyczące możliwości przywrócenia połączenia kolejowego, które objęłoby swym zasięgiem Końskie. A wszystko to, dzięki rządowemu programowi Kolej Plus, którego celem zasadniczym jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym oraz budowa i odbudowa linii kolejowych w mniejszych miejscowościach.

„Chciałbym, aby mieszkańcy powiatu koneckiego znów mieli możliwość podróżowania transportem kolejowym, który przecież jest coraz bezpieczniejszy i z pewnością tańszy od podróży samochodem. Program Kolej Plus pozwala nam z optymizmem patrzeć w tej kwestii. Jestem przekonany, że mieszkańcy Konecczyzny bardzo chętnie będą korzystać z tej formy transportu, która została im przed kilkunastoma latami odebrana” – podkreślał starosta konecki – Grzegorz Piec.

W spotkaniu tym udział wzięli: Grzegorz Piec – starosta konecki, Wiesław Skowron - wicestarosta konecki, Jarosław Staciwa – członek zarządu, natomiast PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, reprezentowali: Robert Hurkała – z-ca dyrektora ds. technicznych, Ireneusz Nowak – główny inżynier ds. obiektów inżynieryjnych i Janusz Paczkowski – ekspert.

Opracował: Paweł Kubiak