niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 21 stycznia 2020 w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się coroczna odprawa kadry kierowniczej policji Garnizonu Świętokrzyskiego. Szefowie poszczególnych pionów przedstawili statystyki dotyczące działań w 2019 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że wyniki osiągane przez policjantów świętokrzyskich już od wielu lat plasują się w czołówce zestawienia krajowego. Komendant Wojewódzki nadinsp. Paweł Dzierżak podziękował wszystkim policjantom za zaangażowanie i osiągnięte wyniki oraz zwrócił uwagę na dobrą współpracę z samorządami województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przedstawiciele wszystkich powiatów naszego województwa. Powiat konecki reprezentowali na spotkaniu starosta Grzegorz Piec, komendant KPP  insp. Waldemar Cisowski i z-ca komendanta mł. Insp. Dariusz Dębowski.

Opracował: Adam Kubka