niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

17 stycznia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich obchodziło XX – lecie swojej działalności. Na uroczystość przybyło wielu gości reprezentujących zarówno instytucje samorządowe, pomocowe oraz społeczne z terenu powiatu koneckiego, ale także z województwa świętokrzyskiego. Jubileusz poprowadzili: Justyna Nowak oraz Mariusz Słowiński. W pierwszej części obchodów wręczono specjalne podziękowania zarówno przyjaciołom, jak i sponsorom, z którymi PCPR w Końskich współpracuje i współuczestniczy w różnych przedsięwzięciach.

„Nie da się opowiedzieć w skrócie wszystkiego, co podczas tych dwudziestu lat istnienia działo się w ramach naszych zadań ustawowych, ale także tych, które we współpracy z bardzo licznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, razem podejmujemy i staramy się realizować. Myślę, że podczas dotychczasowej działalności wiele razy udowodniliśmy, że potrafimy i jednocześnie nie boimy się realizować wyzwań trudnych i wymagających partnerskiego podejścia. Dziś podczas tej uroczystej chwili życzę naszym podopiecznym, aby opuszczali mury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z przekonaniem uzyskania odpowiedniej pomocy” – podkreślała Urszula Przygodzka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Wśród obecnych na sali znaleźli się między innymi: Andrzej Pruś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Mariusz Gosek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego, Grzegorz Piec - Starosta Konecki, Wiesław Skowron – Wicestarosta Konecki, a także Dariusz Banasik – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego oraz radni: Danuta Leśniewicz, Lilla Brożyna, Beata Zbróg, Bogdan Soboń i Marian Król. Podczas jubileuszu nie zabrakło byłych starostów: Adama Sosnowskiego, Antoniego Szkurłata, Andrzeja Marka Lenarta oraz wspomnianego wcześniej, obecnie radnego Bogdana Sobonia. Organizatorzy uroczystości podziękowali i jednocześnie przypomnieli zgromadzonym, także dyrektorów PCPR: Jadwigę Życką i Jacka Materę. Wśród licznych gości nie zabrakło, w tym dniu przedstawicieli i dyrektorów instytucji, stowarzyszeń i placówek, współpracujących na co dzień z PCPR – em w Końskich, w tym także przedstawicieli PCPR- ów z Włoszczowy i Starachowic.

„Jestem pełen szacunku i podziwu zarówno dla całego zespołu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak i Pani dyrektor, za zaangażowanie i za to, co robią dla dzieci, rodzin i osób potrzebujących” – podkreślał Grzegorz Piec – Starosta Konecki.

„Słowo dziękuję, to z pewnością dziś za mało i powinno wybrzmieć tysiące razy. Taka jest powinność władzy wszystkich szczebli – służba bliźniemu, za co dziś w imieniu własnym i Pana wojewody serdecznie dziękuję” – zaznaczał Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

„Państwa działalność, to tak naprawdę misja. Na co dzień spotykacie się z wieloma niełatwymi, często nawet bardzo złożonymi problemami. Cieszę się, że Państwa wysiłek pomaga naszej społeczności w minimalizowaniu wielu trudnych społecznie sytuacji” – mówił Mariusz Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

„To instytucja, która wspomaga i stara się ułatwiać życie osobom, które doznały nieszczęśliwych okoliczności życiowo – losowych. Uważam, że jest ona bardzo potrzebna” – podkreślał Wiesław Skowron – Wicestarosta Konecki. 

W programie artystycznym wystąpili podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie pod kierunkiem i opieką – Agnieszki Borowieckiej. Zgromadzeni goście brawami na stojąco podziękowali również za wspaniały koncert w wykonaniu zespołu „Królewiaczki” z Królewca pod opieką – Agnieszki Nowackiej i Anny Gorzelak, który na zakończenie, specjalnie dla „Jubilatki” przygotował okolicznościową piosenkę. Podczas uroczystości mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną podsumowującą XX - letni okres działalność PCPR w Końskich. Na zakończenie przygotowano urodzinowy tort, którym osobiście częstowała dyrektor PCPR – Urszula Przygodzka. Zaproszeni goście mieli także możliwość dokonać pamiątkowego wpisu do przygotowanej Księdze Pamiątkowej.

Opracował: Paweł Kubiak