niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kontynuując współpracę z Ministrem Cyfryzacji, Markiem Zagórskim zainicjowaną spotkaniem w sierpniu ubiegłego roku, Powiat Konecki, jako pierwszy powiat w Polsce otrzymał ofertę udziału w projekcie rozwoju portalu informacyjnego GOV.PL  W celu omówienia szczegółów współpracy zespół współpracowników Ministra na czele z Michałem Przymusiński, Z-cą Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych, spotkał się na naradzie roboczej w siedzibie Ministerstwa z Grzegorzem Piecem, Starostą Koneckim, oraz Radosławem Lachowskim, Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu.

Serwis GOV.PL, to największy portal informacyjny administracji, który jest wzorcowym rozwiązaniem, ułatwiającym komunikację elektroniczną urzędów z mieszkańcami.

Podczas rozmów uzgodniono zasady współpracy, przedstawiono uwarunkowania prawne i organizacyjne samorządu powiatowego oraz aktualnie wykorzystywane przez powiat systemy informacyjne. To duży krok w drodze do tego, aby mieszkaniec, wchodząc na serwis informacyjny powiatu w ramach rozwiązania GOV.PL otrzymywał prostą i łatwo dostępną informację, między innymi o tym, czym aktualnie zajmuje się samorząd powiatowy i jego jednostki, dowiadywał się na temat zagrożeń kryzysowych, a w niedalekiej przyszłości mógł za pośrednictwem serwisu załatwiać sprawy przez Internet – powiedział Starosta.

Powiat Konecki będzie odgrywał również wiodącą rolę w kształtowaniu standardu komunikacji między samorządem a mieszkańcem w Polsce.  Zostanie on zaproponowany przez Ministerstwo Cyfryzacji innym jednostkom samorządowym. Rezultaty projektu będą też promowane przez Ministerstwo w ogólnopolskiej kampanii informacyjnej.

Przewidywany termin uruchomienia nowego serwisu informacyjnego powiatu koneckiego to przełom marca i kwietnia 2020 roku.

Opracował: Radosław Lachowski