niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To już dwudziesty raz, kiedy Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy organizuje - Bal Integracyjny dla dzieci. Najmłodsi w asyście rodziców i dziadków zawsze z wielką ochotą odpowiadają na zaproszenie Stowarzyszenia i tak było w drugą sobotę stycznia 2020 roku. We wspólnej zabawie uczestniczyło 160 dzieci, przybyłych ze wszystkich gmin Powiatu Koneckiego.

„Jesteście tutaj ze wszystkich gmin naszego powiatu. Cieszę się ogromnie. Niech ta integracyjna zabawa da wam dużo radości i uśmiechu. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają, a tym samym urzeczywistniają to radosne wydarzenie. Dziękuję instytucjom, przedsiębiorcom, członkom i sympatykom Stowarzyszenia, ale także oczywiście sponsorom prywatnym i wspaniałym wolontariuszom” – mówiła Danuta Leśniewicz – prezes Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy.

Patronat honorowy nad balem objął Starosta Konecki – Grzegorz Piec. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy oraz Rada Powiatu Koneckiego. Mikołajkowa zabawa odbyła się na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich.

Udanej zabawy i radosnych wrażeń uczestnikom balu życzyli: Danuta Leśniewicz – prezes Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy, Mariusz Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego, Grzegorz Piec – Starosta Konecki, Dorota Łukomska – Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków, Dariusz Banasik – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego, Radni Rady Powiatu Koneckiego - Wojciech Owczarek i Michał Cichocki.

„Wielki to zaszczyt być dzisiaj z Wami i uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Nic radośniejszego dla człowieka niż ciepło płynące od Was. Dziękuję Stowarzyszeniu Powiatowe Konto Pomocy i Starostwu Powiatowemu w Końskich, że udało się zorganizować tak wspaniałe spotkanie. Warto być dobrym i sobie pomagać, bo to dobro zawsze do nas wróci” – mówił w ciepłych słowach o uczestnikach balu Mariusz Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Radosnych chwil życzył również Starosta Konecki – Grzegorz Piec, który jednocześnie podziękował za zaproszenie i możliwość uczestnictwa, w tym integracyjnym wydarzeniu.

Na przybyłe dzieciaki czekało setki maskotek, puzzli, książek i innych zabawek, które dzięki wielu darczyńcom mogły trafić do najmłodszych. Podczas zabawy tanecznej, organizatorzy przygotowali wiele konkursów z nagrodami, w których dzieci chętnie brały udział. Grupa wolontariuszy z ZSP nr 1 w Końskich oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Końskich  zachęcali najmłodszych do wspólnej zabawy i pomagali przełamywać bariery nieśmiałości. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku dla każdego dziecka i oczywiście mikołajkowych paczek ufundowanych przez sponsorów i przyjaciół Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, instytucjom i darczyńcom za okazane serca i życzliwość przy organizacji tegorocznego balu.

Opracował: Paweł Kubiak

Poniżej prezentujemy listę darczyńców i sponsorów tegorocznego balu:

Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy w Końskich serdecznie dziękuje za wsparcie rzeczowe i organizacyjne:

- Panu Grzegorzowi Piecowi - Staroście Koneckiemu za objęcie patronatem honorowym balu oraz pomoc przy jego organizacji.

- Pani Beacie Jakubowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, nauczycielom: Panu Rafałowi Sobczykowi, Panu Michałowi Aniołowi - opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, Pani Elżbiecie Sobczyk - opiekunowi Szkolnego Koła PCK, Paniom: Bożenie Wielgosińskiej i Grażynie Nowak oraz Wolontariuszom z ZSP nr 1 w Końskich, za współuczestniczenie szkoły w organizacji balu, młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Końskich oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich, a także uczniom ze Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie, za ofiarowane maskotki.

- Państwu Sylwii i Rafałowi Grochowskim - właścicielom Firmy GROSS Radoszyce oraz Pani Paulinie Przepiórze,

- Wolontariuszom firmy VEOLIA Centrum usług wspólnych z Łodzi.

- Panu Wiesławowi Stępniowi - prezesowi Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich,

- Panom Dariuszowi i Edwardowi Waligórskim - właścicielom Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego w Końskich,

-Państwu Bożenie i Antoniemu Różyckim - właścicielom Cukierni w Przedborzu,

- Państwu Małgorzacie i Markowi Smoląg  z Piekarni w Przedborzu,

- Firmie INVESTGROUP. Gl. Sp. z o.o. Końskie,

Wsparcia finansowego na zakup paczek mikołajowych udzielili:

- Pan Mariusz Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,

- Pani Dorota Łukomska – Burmistrz Stąporkowa,

- Państwo Marzena i Dariusz Młodawscy - właściciele firmy Gwarant-Eko-Geko FILTRATION SP. z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Pani Danuta Kucewicz - prezes Banku Spółdzielczego w Końskich,

- Zarząd Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu - „Wszechnica Konecka”,

- Pracownicy Starostwa Powiatowego w Końskich: Radosław Lachowski, Zbigniew Sadorski, Krzysztof Stachera, Zbigniew Struzik,

- Radni Rady Powiatu Koneckiego: Robert Plech, Zbigniew Kowalczyk, Wojciech Owczarek, Michał Cichocki, Dariusz Banasik, Dorota Duda i Danuta Leśniewicz,

- Mieszkańcy Powiatu Koneckiego: Patrycja Piwowarczyk, Wojciech Kamieniecki, i Magdalena Matjasik.

Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy składa serdeczne podziękowania:

Burmistrzom i Wójtom oraz pracowników Miejsko - Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Koneckiego za pomoc w dowozie dzieci oraz członkom i sympatykom Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy w Końskich.