niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Punktualnie o godzinie 9:00 na boisku szkolnym w I liceum Ogólnokształcącymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich odbył się uroczysty apel, podczas którego zakończono mijający rok szkolny 2014/2015. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły, a następnie dyrektor placówki – Wojciech Jasnos podziękował całej kadrze pedagogicznej i wszystkim uczniom za całoroczny wkład pracy owocujący kolejną promocją do następnej klasy. Dyrektor w swym wystąpieniu wymienił również z imienia i nazwiska 10 uczniów, którzy osiągnęli w mijającym roku szkolnym najwyższe średnie.

Szczególne słowa podziękowania usłyszeli uczniowie, którzy swą postawą zachowali 100 % frekwencję. „Pamiętajcie, że jeśli tylko wyrazicie taką potrzebę, to nasza szkoła żyje, pracuje i czeka na was również w okresie wakacji” - podkreślał dyrektor Wojciech Jasnos. „Miło widzieć tyle uśmiechniętych twarzy. Dziękuję wam za waszą całoroczną pracę i osiągnięte wyniki. Chylę również czoła przed kadrą pedagogiczną za wkład i trud włożony w wasze wykształcenie i osiągnięcia. Życzę udanych wakacji i mam nadzieję, że nadchodzący rok szkolny będzie również obfitował w murach waszej szkoły, tak licznymi osiągnięciami jak dotychczas” - podkreślał Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki.