niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 12 grudnia br. w Warszawie, podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych w kraju inicjatyw edukacyjno-kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe. Wśród laureatów konkursu „Odkryj Swój Skarb 2019” znaleźli się przedstawiciele Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu oraz członkowie Stowarzyszenia „W Dolinie Czarnej” w Rudzie Malenieckiej, będący pomysłodawcami jednej z 20 wyróżnionych w konkursie inicjatyw pn. „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”.

Zakłada ona upowszechnienie i promocję metalurgicznych i patriotycznych tradycji Zagłębia Staropolskiego w oparciu o metodę symulacji i rekonstrukcji historycznej z wykorzystaniem zabytkowej infrastruktury zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, będącego unikalnym zabytkiem techniki i najstarszą, czynną staropolską fabryką żelaza.

Na podstawie wyróżnionej inicjatywy opracowany zostanie pakiet innowacyjnych produktów i usług turystycznych pn. „Fabryka żelaza w Maleńcu”, których realizacja rozpocznie się w sezonie turystycznym 2020. Do ich współtworzenia zaproszone zostaną podmioty działające w sektorze turystyki, edukacji, kultury, hotelarstwa i gastronomii. Ideą przewodnią tych działań jest stworzenie spójnej i atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej, pozwalającej na zwiększenie dynamiki ruchu turystycznego w Powiecie Koneckim.

Opracowanie: Maciej Chłopek - ZZH w Maleńcu

Zdjęcia: Agata Dziemian, Narodowe Centrum Kultury.