niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 25 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie odbyło się podsumowanie projektu „Przez mobilność do kariery” - praktyk i staży zawodowych zrealizowanych w Bolonii w ramach programu Erasmus+. Dwudziestu pięciu uczniów otrzymało certyfikaty Europass Mobilność potwierdzające zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas wyjazdu, uznawane we wszystkich krajach europejskich.

Trzeci projekt Erasmus+ realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie zakończył się sukcesem. 25 uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik informatyk oraz technik logistyk zakończyło udział w projekcie, którego głównym celem było odbycie przez nich zagranicznych praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy mobilności otrzymali certyfikaty Europass Mobilność.

W roku szkolnym 2018/2019 celem podróży oraz miejscem odbywania praktyk było włoskie miasto Bolonia. Na przełomie maja i czerwca 9 techników handlowców, 11 techników informatyków oraz 5 techników logistyków zdobywało doświadczenie zawodowe w tym pięknym mieście. Już podróż do miejsca docelowego była dużym przeżyciem dla sporej grupy uczniów ze względu na pierwszy lot samolotem. Na miejscu zostali zakwaterowani w przytulnym hotelu-akademiku, który znajdował się na obrzeżach miasta, blisko lotniska.

Młodzież z technikum odbywała praktyki w serwisach komputerowych i dużych sklepach, gdzie zajmowali się naprawą komputerów, montażem podzespołów, poznawali nowe sposoby tworzenia stron internetowych, procesy sprzedaży i uczyli się logistyki magazynowej. Poza pracą uczniowie mieli okazję na poznanie włoskich miast takich jak: Florencja, Verona oraz Bolonia. W trakcie pobytu poznawali kulturę i język włoski oraz szlifowali swoje umiejętności języka angielskiego.

Projekt to nie tylko część zagraniczna. Przed wyjazdem młodzież została wyposażona w niezbędne środki potrzebne do odbycia stażu. Wszyscy uczestnicy brali udział w zajęciach przygotowujących do mobilności: zajęciach ze wsparcia kulturowego i pedagogicznego oraz zajęciach z języka włoskiego.

Udział w projekcie dla jego uczestników był całkowicie bezpłatny. Szkoła na realizację otrzymała dofinansowanie w wysokości 64 531,00 euro. Każdy z uczestników otrzymywał podczas pobytu także kieszonkowe.

Opiekunami młodzieży podczas projektu byli: Karol Banasik – koordynator projektu, Jacek Ryś – wychowawca klasy technikum, Hanna Rzepka – dyrektor szkoły, Jadwiga Niewęgłowska – księgowa projektu, Monika Grabusińska – nauczycielka przedmiotów zawodowych grupy informatycznej oraz Jadwiga Duda – nauczycielka przedmiotów zawodowych grupy informatycznej.

„Udział w tym projekcie pozwala na to żeby personalnie się w jakiś sposób rozwinąć, zawodowo i językowo. Tego niestety na lekcjach przedmiotu nie załatwimy. Najłatwiej język doskonalić i kształcić w miejscu, gdzie się tym językiem posługują” – mówił Krzysztof Stachera – naczelnik wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym Końskie.

W ciągu ostatnich lat, z trzech projektów Erasmus+ skorzystało już 85 uczniów technikum, realizując praktyki zagraniczne w Niemczech i Włoszech. Kolejny projekt „W kierunku zawodowego sukcesu”, który także otrzymał dofinansowanie, zostanie zrealizowany w greckim mieście Retimno, znajdującym się na Krecie. Weźmie w nim udział 50 uczniów technikum, kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik informatyk oraz technik logistyk. Wartość projektu to 111 562,00 euro.

Opracowanie/foto: ZSP w Stąporkowie