niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 4 grudnia z inicjatywy starosty Marcina Baranowskiego w siedzibie starostwa opoczyńskiego odbyło się spotkanie włodarzy powiatów współdziałających w ramach Stowarzyszenia Ziemia Odrowążów. Oprócz gospodarza w spotkaniu uczestniczyli: Włodzimierz Górlicki - starosta szydłowiecki, Marian Niemirski – starosta przysuski i starosta konecki Grzegorz Piec. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wymiana doświadczeń i koncepcja wspólnego działania czterech powiatów z trzech sąsiednich województw jest bardzo dobra, choć wymaga wprowadzenia pewnych zmian.

Wstępnie określono tematy, omówiono nowe formy współpracy i organizacji wydarzeń promocyjnych możliwych do realizacji przez powiaty w ramach Stowarzyszenia Ziemia Odrowążów.

Opracował: Adam Kubka