niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Ta okrągła rocznica była okazją do uroczystego spotkania funkcjonariuszy i szerokiego grona osób, które współpracują z policją w ramach wykonywania swojej pracy zawodowej oraz przedsiębiorców, samorządowców i pedagogów działających na rzecz profilaktyki zwalczania przestępczości.

Miło nam zakomunikować, że decyzją Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) Policjantów Krzyżem Niepodległości kl. II w dniu 23 listopada zostali odznaczeni m.in.: Starosta Konecki - Grzegorz Piec i Beata Jakubowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich.

Opracował: Adam Kubka