niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W ramach programu wizyty w Quedlinburgu w dniu 21 listopada Starosta Konecki Grzegorz Piec spotkał się z burmistrzem tego malowniczego miasta. Tematem rozmowy była współpraca na polu organizacji pomocy osobom niepełnosprawnym, wymiany młodzieży szkolnej oraz działań w sferze kultury i promocji regionów. Frank Ruch, sprawujący funkcję Burmistrza Quedlinburga od 2015 roku, przedstawił zadania priorytetowe na bieżącą kadencję. Wśród najistotniejszych planów inwestycyjnych znalazły się zagadnienia związane z kulturą i ochroną zabytków, a całość zamierzeń przedstawiona została w ciekawej formie graficznej, tak by móc na bieżąco określać postępy w realizacji.

Obecny na spotkaniu Hinrich Warnecke ze stowarzyszenia „Lebenshilfe” (tł. Pomoc życiowa) podkreślił również zainteresowanie i otwartość burmistrza na problemy osób niepełnosprawnych. Efektem tych działań jest, między innymi, współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Końskich – zaznaczyła obecna na spotkaniu Barbara Zbylut - kierownik WTZ.

Ciekawostką jest fakt, że włodarze miast, wg. nowych uregulowań sprawują swoją funkcję przez okres 7 lat, a radni wybierani są na 5 - letnią kadencję. Obecni na spotkaniu zgodnie zdeklarowali chęć dalszego rozwoju i poszerzania współpracy partnerskiej w kolejnych latach.

Po części oficjalnej gospodarz ratusza wcielił się w rolę przewodnika, opowiedział ciekawą historię tego miejsca i osobiście oprowadził gości przedstawiając najciekawsze zakątki, w tym wspaniałą salę posiedzeń Rady Miejskiej, ozdobioną freskami o tematyce historycznej i witrażem przestawiającym postać Henryka I Ptasznika, związanego z Quedlinburgiem i okresem formowania się niemieckiej państwowości.

Opracował: Adam Kubka