niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

15 listopada w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich, w obecności nauczycieli i uczniów z klasy II Technikum Informatycznego „ekonomika”, przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej zadeklarowali się wziąć w opiekę naukową uczniów II klasy TI. Profesor Zbigniew Koruba, prorektor PŚ, z Beatą Fidor, dyrektor ZSP 3, sygnowali umowę o współpracy obu szkół. Od teraz 34 uczniów TI, będzie pod opieką naukowców politechniki.

Prof. Zbigniew Koruba, prorektor Politechniki Świętokrzyskiej podkreśla, że uczelnia chce zachęcić zdolnych uczniów, aby wybrali dalszą edukację w Kielcach na kierunku teleinformatyki, dlatego zaplanowano szeroki program kształcenia. Będzie to także trójstronna współpraca, ponieważ Zespół Szkół w Końskich będzie współpracował nie tylko z Politechniką Świętokrzyską, ale również z dużą firmą informatyczną. Patronat nad klasą będzie trwała trzy lata.

Opracowanie: ZSP nr 3 Końskie