niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Posiedzenie odbyło się na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Grzegorza Pieca – Starostę Koneckiego. Spotkanie zorganizowane w trybie alarmowym dotyczyło w całości, bardzo trudnej sytuacji związanej z kolejnym już pożarem, który miał miejsce na terenie składowiska odpadów w gminie Fałków. W spotkaniu uczestniczyli: Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach – Michał Warszawski, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Witold Bruzda, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. - Robert Sabat, gminę Fałków reprezentował Krzysztof Bajor – zastępca wójta.

Szczegółowe informację o prowadzonej akcji gaśniczej na terenie zakładu w Fałkowie, przedstawiał Grzegorz Zieliński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Podczas spotkania podkreślono, że na terenie zakładu obecnie zalega zbyt duża ilość odpadów, która według dokumentacji nie powinna się tam znajdować, a dostarczane odpady powinny być na bieżąco przetwarzane. Ostatni szósty już pożar na terenie tego obiektu zaangażował w akcje gaśniczą 24 jednostki Straży Pożarnej z całego województwa świętokrzyskiego i są to głównie państwowe jednostki. Pożar obejmuje znaczącą powierzchnię, liczącą 2400 m2. Jak zaznaczył starosta – Grzegorz Piec, sytuacja na terenie gminy Fałków jest problematyczna również dla całego powiatu i wymaga zaangażowania bardzo znaczących środków finansowych.