niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Stan nawierzchni dróg powiatowych to temat często pojawiający się nie tylko na sesjach Rady Powiatu, ale także zebraniach sołeckich czy w codziennych rozmowach mieszkańców. Podczas spotkań władz powiatowych z włodarzami Gmin zostały ustalone priorytety – znaczenie poszczególnych odcinków dróg dla lokalnych społeczności, a w związku z tym kolejność wykonywanych prac.

 Ukończone już zostały zadania na terenie gmin:

Słupia Konecka - przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T (odc. 1 Mnin, odc. 2 Wólka, odc. 3 Pilczyca) - łączna długość to prawie 3 km o wartości 1.461 906 zł sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przebudowy dróg: Nr 0402 T Wólka – Lasocin i przebudowa drogi Nr 0399 T Pilczyca – Słupia - Czerwona Wola - Hucisko o łącznej wartości ponad 350 000 zł zrealizowane przy współfinansowaniu samorządów powiatowego i gminnego.

Fałków - przebudowa drogi powiatowej Nr. 0480 T Fałków – Studzieniec - Budy o dł. 990 mb. i wartości 222 353 zł, współfinansowana powiat – gmina.

Ruda Maleniecka – przebudowa drogi powiatowej Nr 0415 T Młotkowice - Cieklińsko na dł. 495 mb., wartość 111 495 zł współfinansowana powiat – gmina.

Radoszyce – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów - Sęp na dł. 495 mb., wartość 140 896 zł współfinansowana powiat – gmina.

Gowarczów - przebudowa drogi powiatowej Nr 0433 T Giełzów – Bernów – Kurzacze - granica woj. świętokrzyskiego na dł. 321 mb., wartość ponad 68 000 zł, współfinansowana powiat – gmina.

W trakcie realizacji są zadania na terenie gminy Stąporków: przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola – Smarków - Paruchy współfinansowana przez powiat i gminę oraz Nr 0438 T granica województwa – Niekłań – Wąglów - Stąporków i Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska, współfinansowane: powiat – gmina.

Do końca roku zaplanowano jeszcze przebudowę dróg powiatowych: Nr 0395 T Ruda Pilczycka – Adelinów - Czarna Smuga - Czermno na dł. 990 mb. przy współfinansowaniu powiat – gmina i Nr 0456 T Końskie - Niebo - Piekło - Sielpia Wielka – 3 odcinki o łącznej długości ponad 2,8 km przy współfinansowaniu z budżetów gminy, powiatu i państwa.