niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 24 października kościół parafialny w Gowarczowie wypełnili uczniowie i nauczyciele z miejscowej szkoły podstawowej oraz zaproszeni goście. Uroczystej liturgii, podczas której został poświęcony sztandar szkoły przewodniczył ks. Biskup Henryk Tomasik. Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowała wicekurator Katarzyna Nowacka a władze powiatowe: Starosta Konecki Grzegorz Piec, Wicestarosta Wiesław Skowron, członek zarządu Jarosław Staciwa, wiceprzewodnicząca RP Jolanta Pacocha i radny Robert Plech.

W uroczystości uczestniczyło także wielu radnych i pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie na czele z Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą i przewodniczącym RG Sławomirem Stańczykiem oraz przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy przeszli do budynku szkoły, gdzie na hali sportowej uczniowie zaprezentowali specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny. Obecni na widowni uczniowie, nauczyciele i rodzice nagrodzili występujących artystów brawami. Na zakończenie dyrektor Paweł Skowron podziękował wicedyrektor Iwonie Kłosek oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Gowarczowie imienia Jana Pawła II.

Opracował: Adam Kubka