niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Zwykle spotkania związane z promocją nowych publikacji Wydawnictwa Arslibis odbywały się w siedzibie koneckiej biblioteki. Tym razem prezentacja kolejnej pracy miejscowego autora odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej w ramach seminarium pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu koneckiego. I nic dziwnego, bo tytuł opracowania popełnionego przez Mariana Adamczyka – „Lipa i Ruda Maleniecka. Zarys dziejów od XV do połowy XX wieku” wręcz skłaniał do tego miejsca.

Premierę nowej książki poprzedziły wystąpienia o najnowszych dokonaniach i planach w Gminie Ruda Maleniecka w obszarze szeroko rozumianej kultury przedstawione przez Wiolettę Włodarczyk z Urzędu Gminy oraz dyrektorkę biblioteki Grażynę Szczepanik. Z kolei Tomasz Przybył – społeczny animator kultury zaprezentował „Walory turystyczne i atrakcje gminy Ruda Maleniecka”.

Wreszcie w świat historii małej ojczyzny wprowadził wszystkich zebranych sam autor promowanej książki – M. Adamczyk. A wspominając o inspiracji do podjęcia się opracowania o miejscowościach Lipa i Ruda Maleniecka podkreślił: „Wszystko się zaczyna od tej mojej pierwszej pracy „Czermno i okolice” i wystarczyło jedno zdanie, jeden materiał, który znalazłem. Znalazłem tam taką wiadomość o Hieronimie Moskorzowskim. On był najpierw katolikiem, a potem arianinem. Znalazłem, że on był współwłaścicielem Lipy i właściwie to mnie zainspirowało”.

Autor przedstawiając efekt swojej mozolnej pracy wymienił szereg ciekawych źródeł do których udało mu się dotrzeć. Wspomniał też o znaczących postaciach w dziejach najbliższej okolicy m.in. Bocheńskich, czy też Jankowskich.W prezentowanej książce możemy znaleźć mnóstwo nazwisk tutejszych dawnych mieszkańców, co może zachęcać tym bardziej do sięgnięcia do lektury, aby np. poszukać rodzinnych przodków i coś o nich się dowiedzieć. Jak stwierdził szef wydawnictwa Arslibris – Dariusz Kowalczyk, pierwsze egzemplarze nowego tytułu trafią do rąk włodarzy samorządowych. Jeden z nich zadedykował osobiście sam autor Staroście Koneckiemu – Grzegorzowi Piecowi.

W uzupełnieniu należy nadmienić, iż Marian Adamczyk jest z wykształcenia historykiem. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, a od ponad 30 lat mieszka w Czermnie w gminie Fałków i pracuje w tamtejszej Szkole Podstawowej. Efekt swoich zainteresowań regionalnych zawarł do tej pory w trzech tytułach książkowych: „Bedlno i okolice. Dzieje miejscowości leżących w parafii Bedlno”, „Mieszkańcy Ziemi Czermińskiej i Fałkowskiej od XVI do XX wieku” oraz „Czermno i okolice. Historia miejscowości”.

Opracował: Marian Wikiera