niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Ponad 200 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych zrealizuje projekt pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy”. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów ZSP nr 1 w Końskich niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Projekt przewiduje następujące działania:

- doposażenie pracowni przedmiotowych i pracowni kształcenia zawodowego,

- podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe),

- szkolenia dla uczniów: AUTOCAD, CISCO, spawanie metodą MIG/MAG oraz TIG,

- kursy szkoleniowe dla uczniów: obsługa drukarek 3D, kurs SEP, kurs wózków jezdniowych,

- staże zawodowe dla uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. – 31.08.2021r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.