niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 16 października w II Liceum Ogólnokształcącym uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwały i doskonale czuły się rolach gospodarzy panie Beata Salata – dyrektor i Joanna Fornal wicedyrektor II LO. Obecny na uroczystości Starosta Konecki Grzegorz Piec życzył nauczycielom, by ich praca przebiegała bezproblemowo i przynosiła, jak najlepsze efekty.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Krzysztof Stachera przedstawił wszystkich pedagogów, którzy otrzymali nagrody i odznaczenia za rok szkolny 2018/2019, a starosta przy tej okazji wręczył im listy gratulacyjne. Za swój wysiłek i doskonałe efekty w pracy z młodzieżą zostały też przyznane nagrody Starosty Koneckiego, które otrzymało tym razem dwunastu nauczycieli. Wspaniałą oprawę artystyczną całej uroczystości przygotowała młodzież z II LO w Końskich.

Pełna lista nagrodzonych pedagogów:

Nagrody i odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej za rok szkolny 2018/2019 otrzymują:

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

 1. Piotr Stanisław Ciszek – wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich
 2. Paweł Piotr Fidos – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Końskich.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

 1. Iwona Ambroszczyk – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
 2. Agnieszka Dorobek – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN  w Końskich
 3. Monika Karolina Mączyńska – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Końskich.

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

 1. Laura Ewa Mościńska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich
 2. Agnieszka Andrychiewicz – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich
 3. Krzysztof Jacek Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

 1. Renata Anna Drogosz – nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnej
 2. Zbigniew Kowalczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
 3. Laura Ewa Mościńska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich.

Nagrody Starosty Koneckiego:

 1. Piotr Ciszek - I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich - wicedyrektor
 2. Joanna Fornal – II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich - wicedyrektor
 3. Ewa Paszyńska - II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
 4. Adam Pancer - II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
 5. Tomasz Domagała – SOSW w Baryczy
 6. Jolanta Andrychiewicz – SOSW w Baryczy
 7. Monika Ogłoza – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich
 8. Mirosław Dudka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich
 9. Sławomir Ferencz – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich
 10. Łukasz Misztal - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich
 11. Krzysztof Orliński – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich
 12. Jadwiga Duda – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.

Opracował: Adam Kubka