niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, w dniu 10 października br. odbyło się spotkanie włodarzy gminnych oraz radnych Rady Powiatu Koneckiego, które dotyczyło propozycji zadań wskazanych w planie robót drogowych na 2020 rok. Zarząd Powiatu Koneckiego reprezentowali: Grzegorz Piec – starosta, Wiesław Skowron – wicestarosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu. Na spotkaniu obecni byli: Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Jarosław Pawelec – wójt gminy Smyków, Henryk Konieczny – wójt gminy Fałków, Robert Wielgopolan – wójt gminy Słupia Konecka, Leszek Kuca – wójt gminy Ruda Maleniecka, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Michał Pękala – wójt gminy Radoszyce oraz Marcin Zieliński – wiceburmistrz Końskich.

Wśród radnych Rady Powiatu Koneckiego obecni byli: Lilla Brożyna, Dorota Duda, Wojciech Owczarek, Marian Domagała, Czesław Kurcbart, Grzegorz Jóźwik oraz Marian Król. Szczegółowych wyjaśnień związanych z podejmowanymi zagadnieniami udzielali również: Edyta Drążkiewicz – skarbnik oraz Stanisław Mościński – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Do przedstawionych propozycji poszczególni włodarze gmin odniosą się ściśle w najbliższy poniedziałek tj. 14 października.

Opracował: Paweł Kubiak