niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę 28 września Starostwo Powiatowe w Końskich zorganizowało dla wszystkich uczestników I Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych wycieczkę do Parku Etnograficznego w Tokarni. Ponad 130 osób z Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów ludowych działających na terenie naszego powiatu miało okazję zobaczyć najciekawsze zabytki architektury charakterystyczne dla wsi i małych miasteczek regionu świętokrzyskiego.

Przedstawiciele każdej z grup uczestniczyli również w warsztatach, na których mogli zapoznać się, jak wykonać tradycyjne ozdoby i dekoracje.

Ostatnim punktem wycieczki było spotkanie Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca i Członka Zarządu Powiatu Jarosława Staciwy z wszystkimi uczestnikami wyprawy. Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku było okazją do rozmów i nawiązywania nowych kontaktów. Wzajemne poznanie i wymiana doświadczeń osób działających na rzecz integracji swoich lokalnych społeczności oraz dbających o kultywowanie miejscowych tradycji jest bardzo potrzebne, w związku z tym idea takich spotkań będzie realizowana także w następnych latach.

Opracował: Adam Kubka