niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 27 września w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z przedstawicielami powiatów, na którym została przekazana informacja o zwiększeniu dotacji celowej ze środków budżetu państwa na dofinansowanie działania Domów Pomocy Społecznej. Do naszego powiatu trafi kwota 101.600 zł z przeznaczeniem dla dwóch placówek – DPS w Końskich i DPS w Rudzie Pilczyckiej.

Stosowne dokumenty ze strony Powiatu Koneckiego podpisali Starosta Konecki Grzegorz Piec, Wicestarosta Konecki Wiesław Skowron i Skarbnik Powiatu Edyta Drążkiewicz. Kolejna transza pomocy finansowej może zostać przekazana jeszcze w listopadzie, a środki wykorzystane zostaną na bieżącą działalność do końca roku.

Opracował: Adam Kubka