niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W poniedziałek 23 września w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z terenu powiatu, którego organizatorem był Wiesław Mietliński – Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieży. Cenne informacje dotyczące zasad działania i możliwości pozyskiwania środków na cele statutowe przedstawiła Teresa Śliwa - kierownik Oddziału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, a problemy dotyczące przepisów RODO objaśniał Waldemar Piłat - Inspektor Ochrony Danych w UM.

Jak zapowiada organizator, kolejne spotkanie dotyczące problematyki działania organizacji pozarządowych przewidziane jest w październiku 2019 r. w Szkole Ponadpodstawowej Nr 1 w Końskich.

Opracował: Adam Kubka