niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

„Zaczarowane Słowa”, to tytuł pierwszego Konkurs Recytatorskigo Poezji Rosyjskiej w naszym powiecie. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Dorota Duda – nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego w ZSP Nr 1 w Końskich, radna Rady Powiatu w Końskich. „Składam wielki ukłon dla wszystkich uczniów i opiekunów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na tym Konkursie. Dziękuję za ich ogromny wkład pracy w przygotowanie się do tej prezentacji. Jestem przekonana, że literatura i poezja nie znają granic, a to co jest w naszej duszy jest ponad podziałami.

Myślę, że tego typu spotkania z literaturą i poezją są czymś o co z całą pewnością należy dbać i pielęgnować. Bądźcie dalej wrażliwi na piękno słowa, dbajcie o swój język i znajomość języków obcych, pamiętając jednocześnie, że poezja to duch, wrażliwość i uczucia” - podkreśliła Dorota Duda – organizatorka Konkursu. Patronat honorowy nad Konkursem przyjęli: Bogdan Soboń – starosta konecki oraz burmistrz MiG w Końskich – Krzysztof Obratański.

W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem postanowiono podzielić go na dwie kategorie: Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Regulamin Konkursu zakładał, że każdy z recytatorów zaprezentuje 2 utwory zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim w dowolnej kolejności. Konkurs oceniały dwa składy Jury. W skład Jury oceniającego uczestników Szkół Gimnazjalnych weszli: Dariusz Kowalski – przewodniczący, Zofia Dębska – członek, Ewa Paszyńska – członek, oraz Anna Spiżewska – członek. W skład Jury oceniającego uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych weszli: Dariusz Ogłoza – przewodniczący, Maria Prokop – członek, Mariola Błaszczyk – członek, oraz Bożena Pawłowska - członek jury. Konkurs swą obecnością zaszczyciła Anna Turanosowa – Abras – aktorka, pieśniarka, dziennikarka oraz autorka wierszy, recytowanych przez młodzież uczestniczącą w Konkursie. Pani Anna ma rosyjskie pochodzenie, a obecnie od 10 lat mieszka na Litwie. Jak podkreślała organizatorka Konkursu, jego głównym celem jest rozbudowanie zainteresowań wśród uczniów poezją rosyjską, a także kształtowanie umiejętności estetycznego prezentowania tekstów. To również doskonała forma promocji i uwypuklenia osobowości wrażliwych na piękno słowa. Oczekującym na werdykt Jury chwile uprzyjemniały występy Dari Pol oraz Rafała Saka. W kategorii Szkół Gimnazjalnych zwyciężyli:

 

I miejsce – Kuba Kurp

II miejsce – Kinga Ślusarczyk i Michalina Duda

III miejsce – Aleksandra Zygmunt i Łukasz Kozubski

Wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane Aleksandrze Serek.

 

W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych zwyciężyli:

I miejsce – Sylwia Karbownik

II miejsce – Marek Głąbała i Olga Stachura

III miejsce – Daria Zygała i Katarzyna Matysiak

Wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane Hubertowi Gierczyńskiemu.

 

Dzięki finansowemu wsparciu starosty koneckiego – Bogdana Sobonia i burmistrza MiG w Końskich – Krzysztofa Obratańskiego, zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali cenne nagrody, w tym sprzęt elektroniczny w postaci radia, mobilnych głośników, ładowarek, czy słuchawek. Łączna wartość wręczonych nagród wyniosła około 1200 złotych. Osobom wyróżnionym „szczęśliwe pluszowe słonie” ufundowała i wręczyła Dorota Duda - pomysłodawczyni i organizatorka Konkursu. „Cieszymy się z tego typu inicjatyw. W pełni zgadzam się z tym, że poezja i literatura nie znają granic i to one są niekiedy ogniwem zbliżającym narody” - mówił Bogdan Soboń – starosta konecki.