niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

11 czerwca br. ZSP Nr 2 w Końskich odbył się Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Gimnazjalistów - „Wiem, co zrobić, gdy…”.Celem Konkursu było rozpowszechnianie wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie właściwych zachowań w czasie wypadku i innych zdarzeń losowych. Gimnazjaliści rozwiązywali test składający się z 30 pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy. W rywalizacji uczestniczyło 17 uczniów z sześciu gimnazjów z terenu powiatu koneckiego, a byli to uczniowie z: Miedzierzy, Końskich (Awans i Nr 1), Stadnickiej Woli, Rogowa i Stąporkowa.

W skład Jury weszli: komendant Hufca Pracy w Końskich – Monika Jedynak, Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy – Stanisław Golmento oraz pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – Małgorzata Łabędowicz. Laureaci zostali wyłonieni po dogrywce, do której przystąpili uczestnicy z maksymalną liczbą punktów. O zwycięstwie zadecydowały dodatkowe pytania (10) i czas odpowiedzi na nie. Najlepsze wyniki osiągnęły trzy osoby: Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Sapieja (Gimnazjum w Miedzierzy), drugie -  Milena Kaczor (Niepubliczne Gimnazjum Awans w Końskich), a na trzecim uplasowała się Aleksandra Dulewicz (Gimnazjum w Miedzierzy). Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy - upominki książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich oraz PIP, Sanepid i OHP. Istotnym punktem programu był pokaz akcji ratowniczo – gaśniczej, w wykonaniu Powiatowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych Pogotowia Ratunkowego oraz Policji. W role poszkodowanych wcielili się uczniowie z ZSP Nr 2. Sprawna akcja wzbudziła zainteresowanie zebranych. Ratownik RWRP - Marcin Pytlos przypomniał zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Chętni mogli spróbować swoich sił i na fantomie wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową. Konkurs i pokaz odbył się dzięki zaangażowaniu Powiatowej Komendy Policji w Końskich, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Końskich, Pogotowia Ratunkowego w Końskich, Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Polskiej oddział Końskie, Starostwa Powiatowego w Końskich oraz Hufca Pracy w Końskich. Patronat honorowy nad Konkursem objął Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Państwowa Inspekcja Sanitarna w Końskich. Pokaz odbył się dzięki pomocy właścicielki firmy Retametal w Końskich - Renaty Tamborek, która dostarczyła wrak samochodu „grającego” główną rolę podczas pożaru. Konkurs zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich: Artur Ciszek, Sławomir Ferencz i Ewa Młodawska.

opracowanie: Małgorzata Makuch