niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kuźnice Koneckie doczekały się XX., jubileuszowej edycji. To szczególne święto Powiatu Koneckiego. W swoim głównym założeniu ma na celu przywoływanie i krzewienie dziedzictwa narodowego i kulturowego naszej małej Ojczyzny! W sobotę 6 lipca w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, które było współgospodarzem tego wydarzenia, jubileuszowe uroczystości rozpoczął panel popularno-naukowy. Z tej to racji, że tegoroczne Kuźnice Koneckie organizowane są pod hasłem: „Na drogach do wolności”, pragnąc tym samym odwołać się do dwóch znaczących rocznic, które wpisują się w ogólnonarodowy program pod nazwą Niepodległa!

Te dwie daty, te dwa wydarzenia spina klamra 50. lat historii, która właśnie na drogach do wolności odcisnęła trwały ślad w dziejach ziemi koneckiej i jej mieszkańców. We wrześniu, 80 lat temu, wybuchła druga wojna światowa, przynosząc niepowetowane straty i zniszczenia. Słowa Auschwitz, Katyń, pacyfikacje, masowe aresztowania, przymusowe roboty ...niestety bliskie są wielu miejscowym rodzinom. Czas wojny stał się szczególnym egzaminem z polskości dla miejscowej społeczności. Świadczą o tym licznie rozsianie po okolicy głazy, pomniki i tablice upamiętniające tamte chwile.

Słowem i pieśnią pragniemy dzisiaj przywołać i utrwalić pamięć konecczan walczących w różnych formacjach zbrojnych. Jakże ściśle legenda o Hubalu, Ponurym, Robocie, Nurcie, Szarym wiąże się z ziemią konecką. Na zawiłych, utkanych dramatem i chwałą drogach do wolności widoczne ślady odcisnęli między innymi absolwenci i uczniowie Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki. Szkoła ta była prawdziwą Kuźnicą koneckich bohaterów!

W czasach Solidarności wśród strajkujących przeciw władzy komunistycznej nie zabrakło też załóg koneckich zakładów pracy. Tysiące tych, których dziś trudno przywołać z imienia i nazwiska, też zaznaczyło swój ślad na drodze do wolności. Z dumą możemy podkreślić, że autor projektu Krzyży Gdańskich, tego znamiennego symbolu Solidarności – Bogdan Pietruszka, swoje młode lata spędzał właśnie tu – w Końskich.

Wrota wolności otworzyły się dopiero w 1989 roku. A jej drogi przemierzyło wielu konecczan, często płacąc najwyższą cenę. Pamiętajmy o tym! – podkreślił, prowadzący to spotkanie konferansjer i aktor w jednej osobie – Jan  Szczygieł –„Kiedy wiedziałem, że tu przyjadę i wiedziałem po co, to pomyślałem sobie, że jesteście jednym z niewielu miast, którym zależy na tożsamości” dopowiedział od siebie prowadzący.

Na to podniosłe spotkanie przybyły władze Powiatu Koneckiego – starosta Grzegorz Piec, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk, wicestarosta Wiesław Skowron, członkowie Zarządu Powiatu: Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jolanta Pacocha i Łukasz Kubka oraz m.in. Danuta Leśniewicz, Robert Plech Wojciech Owczarek – Radni Powiatu Koneckiego. Obecny był także burmistrz Końskich Krzysztof Obratański z koneckimi radnymi: Heleną Rozmus i Ewą Samson. Wśród obecnych gości znaleźli się także regionaliści, historycy oraz wyróżnieni dorocznymi nagrodami wraz z najbliższymi.

Przybyli na to spotkanie mogli obejrzeć przejmujący pokaz multimedialny „Pacyfikacje 1940 roku na Ziemi Koneckiej”, poznać ciekawą historię wygłoszoną przez Mariana Wikierę, okraszoną prezentacją pod znamiennym tytułem „Kuźnica koneckich bohaterów – Gimnazjum i Liceum św. Stanisława  Kostki” (obecnego I LO w Końskich). Wspomniane zostały postaci pilotów walczących w bitwie o Anglię, partyzantów ze słynnych zgrupowań Ponurego, Robota, Nurta, Szarego

W dalszej części zebrani mogli wysłuchać wykładu warszawskiego historyka Instytutu Pamięci Narodowej - doktora habilitowanego Pana Waldemara Grabowskiego, który przedstawił działalność tajnej administracji Państwa Podziemnego.

Pomiędzy wystąpieniami znana konecka poetka - Janina Malicka recytowała swoje wiersze, z niedawno wydanej Antologii Twórców Chicagowskich, pod jakże znamiennym tytułem… „Drogi do wolności”. Nie zabrakło oczywiście występu muzycznego. Po raz pierwszy w Końskich, ze swoim autorskim recitalem wystąpił Bartłomiej Kurowski - bard młodego pokolenia z Lublina, korzeniami rodzinnymi związany z ziemią opoczyńską. Jego pieśni wprowadziły zebranych w nastrój zadumy i refleksji, przywołując przy tym pamięć choćby Jacka Kaczmarskiego, czy też Przemysława Gintrowskiego.

Podczas tej podniosłej uroczystości zostały wręczone tradycyjne, coroczne nagrody Powiatu Koneckiego.

I tak w tym roku tytuł Alchemika uzyskała stąporkowska firma Pawła Książka – Tiserec, specjalizująca się w produkcji tynków o strukturze drewna. Wyrób ten w ostatnim czasie stał się hitem, nie tylko na rynku polskim. Środowisko wolontariatu przyznało honor Kowala Losu Pani Henryce Stępień, szefowej Stowarzyszenia Przyjazne Schody, działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy - za bezprzykładne zaangażowanie i okazywane serce, zwłaszcza tym słabszym. Takie samo wyróżnienie otrzymał Kazimierz Głowacki, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, aktywny szczególnie w środowisku honorowych krwiodawców. Pan Mieczysław jest rekordzistą województwa świętokrzyskiego pod względem oddanej krwi. To ponad 84 litry tego bezcennego daru życia!

Z uwagi na wielość wartościowych wydarzeń w ubiegłym roku, stosowna kapituła postanowiła przyznać aż cztery Gwoździe Sezonu, podkreślając, iż ten szczególny wymiar należy się książce „100 postaci na stulecie niepodległej – Poczet zasłużonych dla ziemi koneckiej” i jej zespołowi redakcyjnemu. Kolejne Gwoździe Sezonu przypadły: Dominice Wróbel za płytę „Tysiące łez”, wydarzeniu pod nazwą „I ( pierwszy) konecki OFF Festiwal” oraz Agnieszce Czarneckiej za tomik poezji „Byłam cieniem, jestem słońcem”.

I wreszcie najcenniejsze wyróżnienia -  statuetki koła wodnego i tytuł Marki Koneckiej za 2018 rok uzyskali:

Muzeum Ludowe w Adamowie, prowadzone przez Państwa Krawczyków, za pasję i organizację gromadzenia cennych pamiątek. Wydawnictwo Arslibris działające przy koneckiej Bibliotece im. Cezarego Chlebowskiego, za wydanie wielu książek o Ziemi Koneckiej, poczytnych w kraju, a nawet za granicą. Firma Fullmet Wojciecha Cieplińskiego, ciesząca się uznaniem w kraju i za granicą za nowatorstwo w produkcji metalowej.

Firma Berkasbau Waldemara Zbroga i Barłomieja Cukrowskiego budująca obiekty zwłaszcza w Niemczech za aktywność i zaangażowanie w życie miejscowej społeczności. Radoszycka spółka CERADBUD braci Zawrzykrajów znana z produkcji cegieł i nie tylko. Konecka spółka pod nazwą Inżynieria Wodna, ciesząca się uznaniem nie tylko w województwie świętokrzyskim za inwestycje w zakresie prac hydrologicznych.

Konecka Sekcja Karate, prowadzona przez Beatę Kij za liczne sukcesy sportowe oraz Katarzyna Sorn, za działalność na polu szeroko rozumianej kultury. Najcenniejsza nagroda wśród tychże - Diament Marki Koneckiej przypadł mieszkance gminy Gowarczów Katarzynie Gärtner – wybitnej kompozytorce, legendzie polskiej piosenki, która nie kryła wzruszenia. To jest dla mnie najpiękniejsza nagroda, bo ona jest stąd, z tego terenu, gdzie ja mieszkam, a mieszkam tutaj tyle lat, już 30 lat” – doceniała wyróżnienie kompozytorka.

Nagrodzonym pogratulował osobiście włodarz powiatu –„Serdecznie Państwu gratuluje, ale przede wszystkim dziękuję za to, że działacie, tworzycie, pracujecie na terenie naszego powiatu przez co pomagacie ludziom, a równocześnie sławicie powiat konecki, nie tylko na terenie kraju, ale i na całym świecie. Dziękuję raz jeszcze” – podsumował starosta Grzegorz Piec.

Końcowym akcentem spotkania było otwarcie wystawy fotograficznej zatytułowanej ”Ziemia Konecka w 80 rocznicę – Pamiętamy” (fotografie pokazujące Końskie z 1939 roku i kolejnych lat okupacji) przygotowanej i przedstawionej przez cenionego regionalistę Krzysztofa Woźniaka. Wystawę tą będzie można przez najbliższe dni oglądać w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Stanisława Staszica. Ponadto widzowie mogli zapoznać się też z ekspozycją dotyczącą historii Kuźnic.

Opracował: Marian Wikiera