niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Biblioteka MiG w Końskich, to tu odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 – lecie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Końskich. Organizatorami jubileuszu byli: Zarząd Rejonowy PCK, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego w Kielcach, Muzeum Regionalne PTTK w Końskich wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami przy Oddziale PTTK w Końskich oraz Biblioteka Publiczna MiG w Końskich. Uroczystości towarzyszyła wystawa zbiorów filatelistycznych, pod przewodnictwem Włodzimierza Seligi – prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Filatelistycznego w Kielcach.

„To piękne hobby i jak widać zbieractwo może być bardzo ciekawe i pożyteczne. To zaledwie część zgromadzonego zbioru, który zaczyna się od upamiętnienia 100 – lecia Konwencji Humanitarnych w Genewie” – podkreślał Włodzimierz Seliga podczas prezentacji zbiorów filatelistycznych w koneckiej bibliotece, związanych z działalnością Czerwonego Krzyża na całym świecie.

Historię i przedmiot działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym prężnie działający  konecki oddział tej organizacji, przedstawiał prezes Oddziału Rejonowego w Końskich – Marek Werens.  Jak podkreślał prezes koneckiego Oddziału, zręby organizacji na terenie naszego kraju zaczęły się tworzyć zaledwie kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, właśnie miedzy pierwszą, a druga dekadą 1919 roku. Wkrótce  organizacja otrzymuje status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej i nazwę Polskiego Czerwonego Krzyża. Jej działalność opiera się na pełnej dobrowolności, skupiając ludzi, którzy chcą udzielać się społecznie, krzewiąc przy tym idee humanitaryzmu, krwiodawstwa, bezstronności, niezależności, jedności, czy powszechności.  Pracując i udzielając się w Polskim Czerwonym Krzyżu mamy możliwość samorealizacji, ale także przełamywania własnych słabości.  Dzięki uprzejmości Pani Marzeny Kwietniewskiej Cisak mogliśmy zobaczyć archiwalne zbiory przedstawiające okres międzywojenny, wojenny i powojenny, działalności jej mamy Leokadii, która od młodzieńczych lat była silnie zaangażowana w idee Polskiego Czerwonego Krzyża, będąc doskonale przygotowaną sanitariuszką i pielęgniarką, co szczególnie podkreślał w swym wystąpieniu Pan Stanisław Cisak.

„Polski Czerwony Krzyż, to szczytna działalność, której ideą jest niesienie pomocy innym oraz stanie na straży najważniejszych praw i działalności człowieka, dlatego też z tym większą przyjemnością dziękujemy za ludzi, którzy współtworzą tą organizację” – mówił w imieniu pełniącego funkcje starosty koneckiego - Grzegorza Pieca – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Końskich – Marian Wikiera.

Odznaczeniami i wyróżnieniami Polskiego Czerwonego Krzyża, zostały uhonorowane następujące osoby i instytucje: Starostwo Powiatowe w Końskich, Gmina Końskie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, Marek Werens, Jarosław Chmielnicki, Urszula Kulbicka, Beata Jakubowska, Zbigniew Kusztal, Beata Nowak, Krzysztof Milczarek, Grzegorz Korzeniowski i Kazimierz Głowacki.

Wyróżnieniami filatelistycznymi w postaci honorowych odznak PZF, decyzją  Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego w Kielcach wyróżnieni zostali następujący uczniowie: ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich, Małgorzata Peliwo – srebrna odznaka natomiast Weronika Błaszczyk, Barbara Dobrowolska, Alicja Górska, Mateusz Solarz oraz Mateusz Zieliński odznaczeni zostali brązowymi odznakami.

Spotkanie poprowadził – Wojciech Pasek – prezes koneckiego oddziału PTTK w Końskich.

Opracował: Paweł Kubiak