niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Tradycyjny Dzień Strażaka w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Końskich zorganizowano w piątek 23 maja 2019 r. W związku z niesprzyjającą aurą obchody trzeba było przenieść z placu przed jednostką do środka. Podczas uroczystości nasi ratownicy otrzymali odznaczenia oraz awanse.

By złożyć życzenia i być w tym szczególnym dniu ze strażakami do jednostki przybyło wielu samorządowców, między innymi: pełniący funkcję starosty koneckiego Grzegorz Piec, burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, burmistrz Radoszyc Michał Pękala, wicewójt Smykowa Jerzy Duda, wicewójt Gowarczowa Marzena Dziewit, wicewójt Rudy Malenieckiej Piotr Piec oraz sekretarz gminy Słupia Konecka Jarosław Staciwa. Obecni byli także przedstawiciele miejscowych nadleśnictw.

Po odegraniu hymnów nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali między innymi: Grzegorz Piec oraz Wiesław Basiak - Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Końskich a zarazem Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego, którzy podziękowali strażakom zawodowym Państwowych Straży Pożarnych za bardzo dobrą współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Zarządzaniem Kryzysowym. Pogratulowali awansów: szefowi struktur na stopień brygadiera, Komendantowi PSP w Końskich oraz oficerom awansowanym i odznaczonym.

O ciężkiej pracy strażaków mówił komendant koneckiej jednostki Grzegorz Zieliński. Minutą ciszy uczczono pamięć, tych którzy odeszli na wieczny spoczynek. Następnie wręczono awanse, nagrody i wyróżnia. Poniżej lista wszystkich, którzy tego dnia zostali uhonorowani:

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem 3/OP/2019 z dnia 11 kwietnia nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla asp. sztab Piotra Sadko.
  2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium nr. 2/O/2019 z 27 marca 2019r. odznaczył Złotym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” bryg. Adama Zielińskiego
  3. Zarząd Główny Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przyznał Odznakę honorową „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP dla Pana Jana Chrabąszcza.
  4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym 1/2019 z 10.04.2019r. nadał stopień

– starszy aspirant dla asp. Gerarda Pachuca

asp. Rafała Kulety

– aspirant dla mł.asp. Rafała Ciszka

mł.asp. Łukasza Pietrzyka

  1. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Rozkazem Personalnym Nr 5/2019 z 19.04.2019r. nadał stopień

– starszy ogniomistrz dla ogn. Stanisława Stołka

ogn. Grzegorza Jaskulskiego

ogn. Tomasza Gładycha

– ogniomistrz dla mł. ogn. Marcina Olejnika

– młodszy ogniomistrz dla st. sekc. Mateusza Smyki

  1. sekc. Pawła Bobińskiego

– starszy sekcyjny dla sekc. Artura Balińskiego

sekc. Pawła Bogusza

  1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich Rozkazem Personalnym nr 2/2019 z 16 kwietnia 2019r. nadał stopień

– starszy strażak dla str. Borysa Bernata

str. Dominika Bzowskiego

  1. Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uhonorował Dyplomem bryg. Grzegorza Zielińskiego Komendanta Powiatowego PSP w Końskich.

8. W dniu 4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie nominację na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana otrzymał asp. sztab. Krzysztof Kolekta. W dniu 11 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach awans na stopień brygadiera otrzymał mł. bryg. Grzegorz Zieliński , awans na stopień st. kpt. otrzymał kpt. Robert Pałosz, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej został odznaczony bryg. Marek Kowalczyk natomiast Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej st. kpt. Michał Krzeszowski.