niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To była niezwykła i wspaniała uczta duchowa dla bogobojnego, człowieka wiary. Piątkowa Droga Krzyżowa z Relikwiami Krzyża Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa zgromadziła w koneckiej kolegiacie Św. Mikołaja, bardzo wielu wiernych, chcących wziąć udział w tej jakże podniosłej celebrze, której przewodniczył ks. bp Ordynariusz Diecezji Radomskiej – Henryk Tomasik.

„Krzyż, to znak Chrystusa, znak nadziei, zbawienia i chrześcijaństwa. Krzyż, to sakrament, znak łaski, był źródłem mocy dla męczenników, natchnieniem dla wyznawców i oparciem dla każdego chrześcijanina. Wpatrujemy się dzisiaj w tą wielką tajemnicę Miłości, bo to właśnie w Miłość bez miary, objawia Chrystus w tajemnicy Krzyża, a jej adresatem jest każdy z nas. Linia pionowa Krzyża pokazuje niebo, wieczność, natomiast pozioma pokazuje braci, z którymi trzeba żyć, aby móc zasłużyć na to niebo. Dziś świat nie chce okazać wdzięczności Chrystusowi, świat lekceważy, drwi z Krzyża. Krzyż jest dla nas bramą, pozwalającą kształtować naszą postawę wierności. Wystawić Krzyż w naszym sercu, to znaczy uznać Chrystusa za jedynego przewodnika. Chociaż propozycji wokół jest mnóstwo, to jednak nie zdejmuj Krzyża ze ściany i nie wyrzucaj Go ze swojego serca” – podkreślał ks. bp – Henryk Tomasik podczas ceremonii intronizacji Relikwii z Drzewa Krzyża Świętego w koneckiej kolegiacie.

„One są autentyczne, są na to dokumenty i było to sprawdzane przez 4 lata. Przed relikwiarzem są umieszczone, przetłumaczone dokumenty z 1774 roku ze stolicy Apostolskiej, papieża Klemensa XIV, jak również późniejsze potwierdzenie autentyczności dokumentu papieskiego, wystawione przez prymasa Królestwa Polskiego Michała Jerzego Księcia Poniatowskiego” – zaznaczał ks. dziekan parafii Św. Mikołaja w Końskich – Andrzej Zapart.

Droga Krzyżowa przeszła ulicami Końskich, a na poszczególnych stacjach Święte Relikwie niesione były przez poszczególne delegacje reprezentujące: władze kościelne, wojewódzkie, powiatowe, gminne, policjantów, strażaków, nauczycieli, związkowców, konecką młodzież, ale także fundatora relikwiarium, organizacje kościelne i księży z dekanatu koneckiego. Władze samorządu powiatowego reprezentował Grzegorz Piec – pełniący funkcję Starosty Koneckiego. 

Opracował: Paweł Kubiak