niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

„Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy…”, dumnie śpiewali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy im. Z.S. Bytnarów w dniu 1 kwietnia 2019 r. podczas przesłuchania do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „ Do Hymnu”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 101. rocznicy Odzyskania Nieodległości przez Polskę.

„W naszym Ośrodku edukacja historyczna pełni ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Chętnie organizujemy i bierzemy udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, mających na celu dostarczanie uczniom wiedzy o historii i kulturze naszego kraju oraz kształtowaniu postaw patriotycznych. Dlatego, gdy ukazała się informacja o konkursie zgłosiliśmy swoją gotowość do udziału, nie mogło być inaczej” - podkreślał dyrektor SOSW w Baryczy – Jan Słuszniak.

Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie a cappella Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych, przez co najmniej połowę uczniów szkoły. W repertuarze Ośrodka obok „Mazurka Dąbrowskiego” znalazły się pieśni: „Rota” oraz „Bożę, coś Polskę”. Przesłuchania i nagrania wykonywanych utworów dokonało jury konkursowe spoza szkoły w osobach: Katarzyna Sobas i Grzegorz Oliwa, reprezentujący Uniwersytet Rzeszowski.

Po przesłuchaniach przewodniczący jury – Grzegorz Oliwa, wręczył na ręce dyrektora - Jana Słuszniaka dyplom uczestnictwa w tym niezwykłym przedsięwzięciu, a wszystkim uczniom i nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie, pogratulował wykonania pieśni. Chórek szkolny uzyskał wiele pochwał i gratulacji. Po części konkursowej, zaproszono wszystkich gości do wspólnego zaśpiewania dwóch pieśniach patriotycznych „Rozkwitały pąki białych róż” oraz „Wojenko, wojenko” przy akompaniamencie akordeonu.

Warto dodać, że w konkursie rywalizuje 300 szkół z całego kraju. Z województwa świętokrzyskiego udział bierze 9 placówek, natomiast z naszego powiatu tylko SOSW w Baryczy zgłosił chęć uczestnictwa. „Czujemy się bardzo zaszczyceni z możliwości udziału w tak prestiżowym konkursie” - zaznaczali, Izabela Wojciechowska – Stoińska i Klaudia Stępińska pedagodzy przygotowujący młodzież z Ośrodka w Baryczy Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 czerwca 2019 roku.