niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W cyklicznym już plebiscycie „Echa Dnia”, Człowiekiem Roku 2018 w powiecie koneckim w kategorii działalność społeczna i charytatywna, został wybrany dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Jan Słuszniak. Zaszczytny laur odebrał osobiście na początku marca tego roku podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Hotelu Kongresowym w Kielcach, w trakcie której laureaci odbierali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy.

Swoją nominację, jak można wyczytać, zawdzięcza pasji i determinacji w codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Należy chyba też dodać, że nie tylko. Dla tych którzy znają osobiście dyrektora Słuszniaka, bądź mieli okazję się z nim zetknąć, to jak najbardziej zasłużone społeczne wyróżnienie. To człowiek wybijający się w swoim środowisku, cieszący się niekłamanym autorytetem, znany z wysokiej kultury osobistej. Nikogo nie odsyła z przysłowiowym kwitkiem. Jeśli nie jest w stanie pomóc, to przynajmniej obdarzy dobrą radą, pokieruje gdzie trzeba.

Można też spotkać powiedzenie, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Trudno się z tym nie zgodzić. Otóż kierowany przez dyr. Słuszniaka zespół pedagogów, potrafi wykrzesać ze swoich wychowanków i uczniów wszystko to, co w nich najlepsze. Uczniowie placówki osiągają duże sukcesy sportowe, reprezentując Ośrodek i Powiat Konecki na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, europejskim, a nawet światowym. Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportowym „Sprawni Razem”, a uczniowie placówki znaleźli się w składzie kadry Polski w lekkiej atletyce. W kolarstwie zdobyli mistrzostwo Polski w jeździe indywidualnej na czas i w jeździe drużynowej. Od pięciu lat są najlepsi w województwie w tenisie stołowym. Nie sposób wszystkiego wymieniać.

Specjalny Ośrodek w Baryczy bierze udział w licznych programach i projektach, wpływających bezpośrednio na poprawę bazy lokalowej placówki, wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów Ośrodka oraz poszerzania działań prozdrowotnych. Placówka posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę internatu na 50 miejsc noclegowych z zapleczem socjalnym, kuchnią, stołówką i kotłownią oraz projekt z pozwoleniem na budowę hali widowiskowo – sportowej. O pokaźne środki na ten cel zabiega w Ministerstwie Edukacji Starosta Konecki.

Wiele działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w placówce oraz uatrakcyjnieniem podległych obiektów, dyrektor podjął i zrealizował staraniem własnym, przy udziale organu prowadzącego, sponsorów, przyjaciół Ośrodka oraz udziale w projektach, programach rządowych, ministerialnych i kuratoryjnych. Kto widział ten Ośrodek 10 lat temu i zobaczy go teraz z miejsca dostrzeże pozytywne zmiany.

Trzeba też dodać, że dyrektor Słuszniak jest również pomysłodawcą i współzałożycielem Stowarzyszenia „Przyjazne Schody” działającego przy SOSW w Baryczy, zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości w celu pozyskiwania niezbędnych środków. Jako jego wiceprezes podjął szeroką współpracę z Bankiem Żywności i angielską fundacją „Donna’s Dream House” pozyskując żywność i sprzęt rehabilitacyjny dla potrzebujących podopiecznych. Dzięki tejże fundacji 17. wychowanków wraz z opiekunami wyjechało na 10-dniowy pobyt do Blackpool w Anglii. Również przy współudziale tegoż Stowarzyszenia w placówce w okresie wakacji realizowane są półkolonie dla uczniów i innych chętnych dzieci. Podejmowane są także liczne kwesty na rzecz Ośrodka. Dwukrotnie uczniowie placówki uczestniczyli w wycieczce do Parlamentu Europejskiego (Bruksela).

Dyrektor konsekwentnie realizuje wizję SOSW ukierunkowanego na potrzeby dziecka z deficytami rozwojowymi, placówki bezpiecznej i przyjaznej, a jednocześnie bogatej w ofertę edukacyjną. Od roku szkolnego 2010/2011 działają w Ośrodku klasy przysposabiające do pracy (dla dzieci kończących gimnazjum), a w roku szkolnym 2011/2012 naukę rozpoczęły dzieci młodsze (kl. I-III, edukacja wczesnoszkolna). W roku 2013/2014 rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o profilu „kucharz”. Wszyscy absolwenci roku szkolnego 2015/2016 zdali zawodowy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz zdobyli certyfikat w zawodzie „kucharz”. Stale też wzrasta liczba wychowanków w placówce. W roku 2007 ilość dzieci w SOSW w Baryczy wynosiła 85, a obecnie jest ich 117.

Dyrektorowi przyświeca zasada prowadzenia szerokiego dialogu między wszystkimi stronami społeczności lokalnej. I jak widać, przynosi to znakomite efekty. Za bezinteresowną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dyr. Jan Słuszniak i Stowarzyszenie „Przyjazne Schody” w 2013 r. zostało wyróżnione „Świętokrzyskim Aniołem Dobroci” – prestiżową nagrodą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a w roku 2012 J. Słuszniak został laureatem konkursu Gazety Koneckiej „Człowiek Roku – Edukacja”.

Trzeba też zaznaczyć, iż z inicjatywy dyr. Ośrodka placówka w Baryczy otrzymała sztandar i imię Zdzisławy i Stanisława Bytnarów. Podniosła uroczystość odbyła w czerwcu ubiegłego roku. Od kilku lat placówka staje się „wigilijnym domem” dla środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Takie zaangażowanie dostrzegają władze. Jan Słuszniak trzykrotnie został wyróżniony Nagrodą Starosty, raz otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty, został też udekorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Opracował: Marian Wikiera