niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 20 marca 2019 r. na Placu Hallera w Łodzi miała miejsce uroczystość odsłonięcia Pomnika Armii Krajowej. Obelisk ten powstał dzięki inicjatywie i zabiegom kilku kombatantów, a wśród nich ppłk. Tadeusza Barańskiego „Tatara”, jednego z ostatnich żyjących weteranów środowiska partyzanckiego AK „Ponury – Nurt”. Trzeba wiedzieć, że mieszkający od 60 lat w Łodzi wielce sędziwy już Pan Tadeusz pochodzi z Bedlna i jest absolwentem Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Końskich. I to właśnie na Jego osobiste zaproszenie w tej podniosłej uroczystości wzięła udział konecka delegacja.

Światowy Związek Żołnierzy AK reprezentował prezes koła w Końskich Andrzej Kosma, samorząd powiatowy naczelnik Wydziału Promocji i Kultury - Marian Wikiera, zaś samorząd gminy – wiceburmistrz Marcin Zieliński oraz radny Marek Kozerawski.

W tej szczególnej uroczystości uczestniczyli kombatanci, żołnierze i mieszkańcy Łodzi. Wśród gości byli też m.in. poseł Witold Waszczykowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, samorządowcy. Projekt pomnika przygotowała Wiktoria Leszczyńska-Pabich, która wcześniej wygrała konkurs przygotowany przez Politechnikę Łódzką i Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Według niej, pomnik ma wyrażać swego rodzaju skromność; ma budzić szacunek, tak jak szacunek budzą w nas kombatanci.

Monument złożony jest z kilku form. Znalazło się na nim kilka inskrypcji zaproponowanych przez miejscowych kombatantów. Jedną z nich są słowa - "Zrosiliśmy krwią naszą ziemię, bo tak trzeba było, po to, żeby Polska była wolna". Inna to słowa Cypriana Kamila Norwida - "Naród zatraca swoją tożsamość, jeśli nie jest świadomy czynów swoich ojców, a co gorsza o nich nie pamięta".

"AK to narodowy symbol walki o niepodległość Polski, znak niezłomności, bohaterstwa, determinacji, ofiary życia i poświęcenia, ale także znakomitej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji niemieckiej" – wyraziła w swoim przemówieniu prezydent Zdanowska. Jak mówiła – „Armia Krajowa była potężną organizacją wojskową, a swój autorytet i chwałę bojową zdobywała na wszelkie możliwe sposoby: akcjami zbrojnymi, dywersją, czy działaniami wywiadowczymi”.

Zwróciła uwagę, że po wojnie AK przedstawiana była jako wróg władz komunistycznych, wielu żołnierzy trafiło do więzień lub zostało skazanych na śmierć, co stanowiło próbę ich dyskredytacji i wymazania z pamięci narodu polskiego, ale nie udało się.

Zdanowska przyznała, iż cieszy się, że Łódź dołącza do grona miast, gdzie takie pomniki już są. Podkreśliła, że powstanie monumentu to przede wszystkim zasługa samych kombatantów.

Zabierając głos przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zwracali uwagę, że takie pomniki, jak ten łódzki są symbolem drogi do wolności naszego kraju. Pułkownik Barański w swoim przemówieniu podziękował za przybycie delegacji z bohaterskiego miasta Końskie. Przedstawił w części czyn zbrojny „pokolenia Kolumbów”. Podkreślił znaczenie pieśni w świadomości narodu polskiego jakimi niewątpliwie są „Mazurek Dąbrowskiego”, „Pierwsza Brygada” i „Czerwone Maki na Monte Cassino”. Odnosząc się do nich zaznaczył, iż – „nasza wolność krzyżami się mierzy, a myśmy swój życia los, złożyli na ofiarny stos”.

Opracował: Marian Wikiera

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

fot. arch. Urząd Miasta i Gminy w Końskich