niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 15 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbył się II Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Konwenty stanowią cykliczne zgromadzenia starostów, na których poruszane są bieżące aspekty funkcjonowania organów samorządowych. Powiat Konecki podczas prestiżowego konwentu reprezentował urzędujący członek Zarządu Powiatu Koneckiego Damian Rozmus jako upoważniony przez starostę koneckiego Andrzeja Marka Lenarta.

Honory gospodarza konwentu pełnił starosta jędrzejowski Paweł Faryna, zaś obrady prowadził starosta buski Jerzy Kolarz będący przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.  Dla starostów regionalne spotkania w ramach Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego stanowią doskonałą szansę konstruktywnego dialogu, wymiany cennych doświadczeń i wypracowywania realnych rozwiązań możliwych do wdrożenia na szczeblu poszczególnych samorządów powiatowych.

Przy współudziale dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzaty Kiebzak podczas konwentu zwracano uwagę na pilne uruchomienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów tzw. nadwykonań wynikających z konieczności ratowania życia pacjentów oraz zwiększenia ryczałtu na pokrycie kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych.

Ważną częścią konwentu było przedstawienie przez dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach Andrzeja Michalskiego zasad funkcjonowania Systemu Obsługi Wsparcia Finansowego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz podmiotom działającym na ich rzecz załatwienie spraw drogą elektroniczną. Wskazywano, że głównym celem programu  jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON oraz poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Podczas konwencji starostów omawiano również realia finansowania systemu oświaty w Polsce czy problematykę wdrażania projektu „e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie: Damian Rozmus