niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 12 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich, przeprowadzono uroczyste spotkanie, na które zaproszono uczniów szkół ponadpodstawowych – stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej wraz z rodzicami oraz dyrektorami szkół z terenu Powiatu Koneckiego. Najważniejszym celem inicjatywy było docenienie rangi osiągnięć uzyskanych przez wyróżnionych stypendystów. W spotkaniu wzięli udział: Starosta konecki Andrzej Marek Lenart, Przewodnicząca Rady Powiatu w Końskich Dorota Duda, Wicestarosta Bogdan Soboń oraz etatowy Członek Zarządu Damian Rozmus.

To co robicie jest najlepszą rzeczą jaką młody człowiek może robić. Niezależnie od warunków, które my, szkoła, rodzice staramy się Wam stworzyć to jedna rzecz musi być aktem jednostkowym, każdy z Was musi zainwestować w siebie. To jest taka inwestycja – zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności. […] Chcielibyśmy byście zdobywali te umiejętności i odnosili sukcesy, ale byście jednak wracali do tego powiatu, przyczyniając się do jego znaczącego rozwoju. Na dowód tego przypomniał iż, obecny członek Zarządu Powiatu Damian Rozmus był laureatem Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz co istotne Starosty Koneckiego”– zaakcentował Starosta konecki. W podobnym tonie zabrali głos pozostali włodarze Powiatu Koneckiego gratulując stypendystom i rodzicom, życząc osiągania dalszych sukcesów o charakterze naukowo-społecznym.

Spotkanie otworzył Krzysztof Stachera – naczelnik Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

Należy zaznaczyć, że stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie, którzy dostali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub też wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach mają wyniki co najmniej dobre. Natomiast stypendium Ministra Edukacji Narodowej może otrzymać uczeń, który: uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki albo uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali:

1. Maria Balińska, Technikum numer 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Końskich;

2. Hubert Charaziński, Technikum numer 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Końskich;

3. Sylwia Grubarek, I Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich;

4. Marcel Jakubowski, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie;

5. Dawid Mróz, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie;

6. Aleksandra Patrycja Piekarska, Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach;

7. Aleksandra Zmieniecka, II Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

1. Maciej Kacper Dziuba, II Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich;

2. Paweł Krzysztof Wesołowski, II Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.