niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Na kolejnym spotkaniu w ramach realizacji porozumienia pod nazwą:  „Ziemia Odrowążów”, które odbyło się w dniu 11 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, obecni byli włodarze poszczególnych powiatów tj. koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego oraz redaktorzy wydawanego przez 11 lat Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów”. Zebrani odnosili się do wielu pomysłów i zamierzeń w zakresie wspólnych działań oraz możliwości ich realizacji w najbliższym czasie.

Spośród poruszanych inicjatyw wskazano m.in. na zamierzoną realizację filmu promocyjnego podkreślającego wieloaspektowe walory wspólnej małej ojczyzny skupionej wokół historycznego Rodu Odrowążów. Z aprobatą zaakceptowano pomysł zorganizowania Spartakiady Ziemi Odrowążów w ośrodku szkolenia sportowego w Spale, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Zatwierdzono wniosek związany z organizacją Rajdu Pieszego do Szańca Hubala w dniu 27 kwietnia 2019 r., w którym mieliby uczestniczyć turyści z czterech zaprzyjaźnionych powiatów. Niezwykle istotnym stał się też zamiar dotyczący wspólnych inwestycji drogowych, który poprawiłby stan komunikacji pomiędzy partnerami porozumienia. W związku z powyższym dyrektorzy właściwych Zarządów Dróg Powiatowych mają odbyć w miesiącu marcu br. wspólne spotkanie konsultacyjne w Szydłowcu zmierzające do wypracowania zasadniczych priorytetów przedmiotowego zadania.